Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE: Od 1. januara 2019. godine proizvođači dečje hrane, sladoleda i konditori oslobođeni dažbine za mleko u prahu


Proizvođači dečje hrane u Srbiji, kao i proizvođači sladoleda i konditori od 1. januara 2019. godine oslobođeni su dažbine za mleko u prahu. Procenjuje se da će proizvođači u ovim oblastima prehrambene industrije u 2019. godini, u proizvodnji i prometu, uštedeti ukupno više od 700.000 evra.

Od 1. januara 2019. godine primenjuje se Odluka o izmenama Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018), po kojoj posebne dažbine za mleko u prahu ne plaćaju proizvođači dečje hrane, ali i proizvođači konditorske industrije i sladoleda u 2019. godini, kaže Dimitrije Ivanović, sekretar Udruženja za prehrambenu industriju Privredne komore Srbije.

"Zahvaljujući odličnoj saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom finansija, Privredna komora Srbije uspešno je realizovala inicijativu o ukidanju prelevmana na mleko u prahu za proizvodnju dečje hrane u 2019. Ista pogodnost u prethodnom periodu ostvarena je i za proizvođače u konditorskoj industriji i proizvođače sladoleda, koji su već ostvarili uštede u proizvodnji i prometu i time obezbedili veću konkurentnost domaćih proizvoda na domaćem i stranom tržištu", ističe Ivanović.

Inicijativa je potekla od predstavnika kompanija, okupljenih u Grupaciji proizvođača dijetetskih namirnica i dečje hrane. Izvršni direktor Fabrike dečje hrane u Dobanovcima Željko Ciganović ocenjuje da je ukidanje prelevmana na mleko u prahu, ključnu sirovinu za proizvodnju dečje hrane za uzrast od 6 do 12 meseci, izuzetno značajno jer su domaće firme sada konkurentne fabrikama u Evropskoj uniji, koje tu vrstu nameta nisu imale.

"Privredna komora Srbije u izuzetno kratkom roku odgovorila je na našu inicijativu, pokrenutu jesenas i uvođenje ove mere predstavlja veliki korak za razvoj proizvodnje dečje hrane u Srbiji i sigurno će doprineti da domaći proizvođači prošire asortiman mlečnim proizvodima za decu", istakao je Ciganović, dodajući da se nada da će ova mera uticati i na domaće proizvođače mleka da modernizuju pogone i proizvodnju, kako bi sirovina za dečju hranu mogla da se nađe u Srbiji. Prema njegovim rečima, uštede koje očekuje u svojoj kompaniji u 2019. godini, zahvaljujući ukidanju prelevmana, iznose oko 50.000 evra.

Grupacija proizvođača dijetetskih namirnica i dečje hrane PKS, prema rečima savetnika Saške Biorčević, od samog početka postiže zapažene rezultate na poju obezbeđivanja dobrih uslova poslovanja, kako za domaće proizvođače, tako i za uvoznike dečje hrane, poznate multinacionalne kompanije u Srbiji.

Strukovni angažman proizvođača dečje hrane u Privrednoj komori Srbije, njihova aktivnost i inicijative, jesu model uspešne saradnje domaćih sa stranim proizvođačima, ali i resornim ministarstvima. Tako su tokom prethodnih godina članice PKS imale višestruku dobit od zajedničkog rada i saradnje na polju harmonizacije zakonske regulative naših propisa sa EU regulativom, navodi Biorčević.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 10.01.2019.
Naslov: Redakcija