Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE: Zabranjena je diskriminacija u oblasti rada, a propisano je i pravo na jednaku naknadu za rad jednake vrednosti. Pravna zaštita u toj oblasti propisana i odredbama Zakona o radu, kao i međunarodnim sporazumima i konvencijama koje je Srbija ratifikovala


Komentarišući zalaganje ministra spoljnih poslova za ravnopravnost muškaraca i žena u zaradama, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je izjavila da poštuje svako takvo zalaganje. Ipak, ona je podsetila da u Srbiji već postoji zakon koji štiti načelo ravnopravnosti i zabranjuje svaku vrstu diskriminacije.

Zakon o zabrani diskriminacije ("Sl. glasnik RS", br. 22/2009) pre svega izričito zabranjuje diskriminaciju u oblasti rada i propisuje pravo na jednaku naknadu za rad jednake vrednosti, podsetila je Janković, dodavši da je pravna zaštita u toj oblasti propisana i odredbama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017) i drugih zakona, kao i međunarodnim sporazumima i konvencijama koje je Srbija ratifikovala.

Praksa svih evropskih institucija za ravnopravnost ukazuje da ovaj problem postoji i u mnogo razvijenijim evropskim zemljama, ali i da je izuzetno teško dokazati nejednakost u zaradama muškaraca i žena za isti rad, navela je Janković u pisanoj izjavi.

Prema njenim rečima, razlog za to je, pre svega, netransparentnost podataka o sistemu zarada i nepristupačnost informacija o dodacima, bonusima i nagradama koje su od ključnog značaja za utvrđivanje diskriminacije u toj oblasti, pa žene često i ne znaju da su za isti posao manje plaćene od svojih kolega.

Zbog svega navedenog, mali je broj pritužbi podnetih Poverenici za zaštitu ravnopravnosti zbog nejednakih zarada, što ne znači da takva praksa ne postoji.

Upravo zbog toga, Poverenica će u narednom periodu objaviti publikaciju "Kako pripremiti slučaj u oblasti nejednakih zarada", koju su izradili pravni stručnjaci iz evropskih institucija za ravnopravnost iz 20 država, uključujući i Srbiju.

Janković podseća i da stalno upozorava javnost da su nejednake zarade za isti rad posledica diskriminacije žena, a ne nedostatka propisa.

Zbog toga je važno da se zajedničkim snagama, uključujući sve političke i društvene aktere, borimo za punu primenu ustavnog principa ravnopravnosti i dosledno poštovanje antidiskriminacionih propisa, poručila je Janković.

Izvor: Vebsajt Danas, 11..01.2018.
Naslov: Redakcija