Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNICI O POSTUPKU PRIJEMA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH PRIPRAVNIKA: Prihvaćena inicijativa da pripravnici volonteri budu plaćeni


Ministarstvo pravde raspisalo je konkurs za 160 pripravnika, ali je pored toga uspelo da omogući da volonteri u sudovima i tužilaštvima ipak budu plaćeni za svoj rad.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prihvatilo je inicijativu Ministarstva pravde da se prvi put određenom broju volontera pripravnika u sudovima i tužilaštvima u 2018. godini omogući ostvarivanje odgovarajuće naknade, kroz program Nacionalne službe za zapošljavanje – rečeno je u Ministarstvu pravde.

S druge strane, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika upozorava da je pravosuđu potrebno 277 pripravnika i da konkursom nije obuhvaćeno nijedno pripravničko mesto u prekršajnim sudovima. Predsednica udruženja Jelena Gajić navodi da postoji bojazan da ni ovako veliki konkurs za pripravnike neće biti dovoljan da zaustavi blokadu u kojoj se pravosuđe nalazi već duže vreme.

U Ministarstvu pravde kažu da su svesni potrebe za povećanjem broja pripravnika u sudovima i tužilaštvima.

Uzimajući u obzir zabranu zapošljavanja, do 2017. godine nisu postojali materijalni uslovi za prijem novih pripravnika. Vlada je prepoznala značaj prijema novih radnika, te je u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno budžetom odobrila krajem prošle godine raspisivanje konkursa za 160 novih pripravnika. Ministarstvo pravde veruje da će se sa takvim trendom nastaviti i da će i tokom 2018. godine doći do raspisivanja još jednog konkursa radi jačanja stručnih kapaciteta sudova – navode u resornom ministarstvu.

Objašnjavaju da oni utvrđuju sistematizaciju kad je reč o pripravnicima, ali da brigu o njima vode sudovi i tužilaštva u kojima oni rade.

To znači da Ministarstvo pravde odobrava ukupan broj pripravnika po organima, dok o pravima i obavezama pojedinaca odlučuje predsednik suda ili javni tužilac – kažu u Ministarstvu.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika podseća da duže od dve godine nije bilo raspisanih izbora za veći broj sudijskih mesta i da Ustavni sud Srbije donosi odluke i privremene mere koje zaustavljaju postupak izbora sudija u samom finišu, kao što se dogodilo krajem decembra, kada je 20 sudijskih pomoćnika trebalo da bude prvi put izabrano na sudijsku funkciju, po predlogu Visokog saveta sudstva.

Sve se to dešava u situaciji kada pravosuđu nedostaje više od 200 sudija, kaže Gajićeva i naglašava da je Ustavni sud imao celu 2017. godinu da odluči o inicijativama za ocenu zakonitosti i ustavnosti Pravilnika Visokog saveta sudstva.

Danas u sudovima i tužilaštvima radi oko 1.900 sudijskih i tužilačkih pomoćnika, koji nose teret celokupnog srpskog pravosuđa, a pritom imaju male šanse da u dogledno vreme dođu na sudijsku ili tužilačku funkciju. Takva situacija je pogodna za odlazak mladih i kvalitetnih ljudi iz pravosuđa, jer nemaju šansu da pruže svoj maksimum – navodi Jelena Gajić.

U Ministarstvu pravde ukazuju da su za imenovanje novih sudija i tužilaca nadležni Visoki savet sudstva (VSS) i Državno veće tužilaca (DVT).

Kao što je DVT u kratkom roku otklonio sve prepreke za izbor zamenika javnih tužilaca, kada je pokrenut postupak za ocenu ustavnosti Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016), verujemo da će i VSS postupiti istovetno. Na taj način biće ispunjeni svi uslovi da se popune upražnjena sudijska mesta, na osnovu konkursa koji sprovodi VSS – tvrde nadležni.

Naglašavaju da je prošle godine rešen veliki broj starih predmeta, među kojima je više od milion izvršnih predmeta. Osim toga, mnogi poslovi iz sudova povereni su javnim izvršiteljima i javnim beležnicima, navode u Ministarstvu pravde.

Mi nismo iznosili primedbe na odluke Ustavnog suda, nego na ažurnost suda, odnosno momenat donošenja odluke. Osim toga, pojedine sudije Ustavnog suda su u sukobu interesa kada odlučuju o aktima iz oblasti izbora sudija, zbog različitih vrsta povezanosti sa kandidatima. Zato komentarišemo način postupka, a ne i odluke – kaže Jelena Gajić.

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije obavestiće Agenciju za borbu protiv korupcije o tome da su pojedine sudije Ustavnog suda imale obavezu da podnesu predlog da se izuzmu iz odlučivanja o Pravilniku Visokog saveta sudstva.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 10.01.2018.
Naslov: Redakcija