Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UDŽBENICIMA: VEK TRAJANJA UDżBENIKA OGRANIčEN JE NA čETIRI GODINE. ZAKONOM JE PROPISANO MAKSIMALNO šEST UDżBENIKA ZA JEDAN PREDMET U JEDNOJ šKOLSKOJ GODINI. MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOšKOG RAZVOJA RASPISALO JE JAVNI POZIV IZDAVAčIMA, DA PRIJAVE UDżBENIKE KOJI ćE SE KORISTITI U NAREDNE TRI šKOLSKE GODINE. ROK ZA PRIJAVU ISTIčE 31. JANUARA 2016. GODINE


Lista za 1.700 udžbenika za osnovne škole uskoro će biti desetkovana, a skratiće se i spisak sa 78 licenciranih izdavača školskih knjiga. Nastavnici će za svoj predmet birati udžbenički komplet između izdanja najmanje tri, a najviše šest izdavača.

A do sada je bilo sasvim drugačije. Prvaci su, na primer, srpski jezik učili iz 48, a matematiku iz 35 udžbenika različitih izdavača. Za osnovnu i srednje škole postoji nekoliko hiljada odobrenih knjiga. Novi Zakon o udžbenicima ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon) treba da uvede red u tržište udžbenika vredno oko 100 miliona evra, a nova pravila počeće da se primenjuju već od septembra 2016. godine.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je javni poziv izdavačima, da prijave udžbenike koji će se koristiti u naredne tri školske godine. Na internet adresi udzbenici.mpn.gov.rs izdavačke kuće treba da se registruju i popune elektronsku prijavu u kojoj su svi podaci o knjigama koje prijavljuju, uključujući i obim i cenu.

Rok da prijave sva izdanja od kojih će škole birati najbolje za svoje đake ističe 31. januara 2016. godine, nakon čega će Ministarstvo u roku od 15 dana objaviti konačan spisak, na osnovu koga će se praviti Katalog udžbenika. Sledeći korak biće izjašnjavanje škola koje udžbeničke komplete žele. Da bi knjige ušle u učionice za njih moraju da se izjasne nastavnici koji uče bar deset odsto đačke populacije. Kako bi bio sprečen monopol, bar tri najbolje rangirana naći će se u učionicama. Zakon kaže da neće moći da ih bude više od šest.

U izradi je i Pravilnik o maksimalnim cenama udžbenika, ali i on će se odnositi na nove udžbenike - koji će se primenjivati od 2019. godine.

- Kada u Pravilniku bude urađena kalkulacija koliki su troškovi i koliko jedan udžbenik treba da košta, videće se koliko su sadašnje cene previsoke - smatraju u Ministarstvu.

U školama će se do 2019. koristiti postojeći udžbenici, a oni koji od tada budu u učionicama, imaće propisan maksimalni broj stranica i cenu. Tada se ni radne sveske neće smatrati obaveznima, a udžbenici će opet, kao do pre nekoliko godina, moći da budu "radni", tj. da se rešavaju zadaci u njima.

U Ministarstvu smatraju da bi posledica novog Plana udžbenika mogla da bude i da će roditelji manje novca trošiti na kupovinu knjiga. Prvi put će na spisku udžbenika, koji će se nalaziti na sajtu Ministarstva, biti objavljena i cena svakog izdanja. Tako će, osim prema kvalitetu, knjige moći da upoređuju i prema ceni.

Izvor: Vebsajt Novosti, I. Mićević, 14.01.2016.
Naslov: Redakcija