Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: USVOJENA NACIONALNA STRATEGIJA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE, KAO I AKCIONI PLAN ZA NJENO SPROVOđENJE


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 14. januara 2016. godine novu Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine, kao i Akcioni plan za njeno sprovođenje.

Prema rečima predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zorane Mihajlović, nova strategija i Akcioni plan predviđaju veće ekonomsko osnaživanje žena i pospešivanje njihovog značajnijeg uključivanja u politički život, kao i postavljanje na rukovodeća mesta u organima vlasti na lokalnom i republičkom nivou.

Ona je navela da je 2015. godina bila prekretnica u ovoj oblasti u Srbiji, uz podsećanje na to da je pripremljen zakonodavni okvir.

Mihajlović je najavila da će Vlada Republike Srbije u najskorijem periodu usvojiti i Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti, nakon čega će biti pripremljena i podzakonska akta koja će se odnositi kako na zapošljavanje žena, tako i na suzbijanje rodno zasnovanog nasilja.

Predsednik Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost je poručila da mora da se poboljša odnos poslodavaca prema ženama, kako bi pripadnice lepšeg pola bile u pravima izjednačene sa muškarcima.

Takođe, Mihajlović je naglasila da je cilj da se dostigne nulta tolerancija na nasilje nad ženama, bolja koordinacija pravosuđa, socijalnih službi, policije i lokalnih samouprava, kao i izmena Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014).

U novoj Strategiji smo se posebno osvrnuli na žene koje su manje vidljive, a kod kojih postoji velika diskriminacija, ukazala je ona i dodala da su to Romkinje, žene na selu i žene sa invaliditetom.

Mihajlović je navela da je Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015)rodno senzitivan, odnosno da se u planiranju budžetskih sredstava vodilo računa o potrebama žena.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 14.01.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija