Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APELACIONI SUD: POTVRđENA PRESUDA VIšEG SUDA DA BANKE NE MOGU JEDNOSTRANO DA MENJAJU KAMATNU STOPU, ALI I DA INICIJALNA KAMATNA STOPA OSTAJE DEO UGOVORA IZMEđU BANKE I KLIJENTA


Generalni sekretar Udruženja banka Srbije (UBS), Veroljub Dugalić, rekao je da je Apelacioni sud ispravio nelogičnost, te je veriifikovao kamatnu stopu kao deo ugovora.

On je rekao da je Apelacioni sud, sredinom decembra 2015. godine, potvrdio presudu Višeg suda da banke ne mogu jednostrano da menjaju kamatnu stopu, ali i da inicijalna kamata ostaje deo ugovora između banke i klijenta.

Dugalić je naglasio da se kamatna stopa može menjati samo u dogovoru ugovornih strana.

On je ukazao da je polovinom prošle godine veliku pažnju javnosti izazvala presuda Višeg suda, kojima je ponišetana kamata u ugovoru indeksirana u švajcarskim francima, čime je poništena mogućnost naplate kamata.

Međutim, kako je dodao, presudom Apelacionog suda, koja je ostala nezapažena u javnosti, ukinut je deo presude Višeg suda i ispravljena ta nelogičnost.

U presudi je, prema njegovim rečima, ostala odrednica o promeni kamatne stope u skladu sa poslovnom politkom banke onemogućena.

Apelacioni sud je, kako je dodao, dalje verifikovao kamatnu stopu kao deo ugovora između banke i klijenta.

"Otkako postoji kredit kao instrument zaduživanja kamatna stopa je deo tog ugovora, i uvek će postojati. Apelacioni sud svojom odlukom od 15. decembra 2015. godine ispravio je deo presude Višeg suda", konstatovao je Dugalić.

Izvor: Vebsajt B92, 13.01.2016.
Naslov: Redakcija