Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA: ROK ZA TROMESEčNE OBVEZNIKE PDV-A, ZA PODNOšENJE PORESKE PRIJAVE ZA PDV ZA POSLEDNJI KVARTAL 2015. GODINE, JE 15. JANUAR 2016. GODINE


Shodno Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015) od 01. januara 2016. godine rok za podnošenje poreske prijave za PDV je 15 dana, po isteku poreskog perioda.

Rok za tromesečne obveznike PDV-a, za podnošenje poreske prijave za PDV za poslednji kvartal 2015. godine, je 15. januar 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 14.01.2016.
Naslov: Redakcija