Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU: ENERGETSKI UGROżENI KUPCI NE MOGU ISTOVREMENO KORISTITI PRAVO NA BESPLATNU POTROšNJU DELA KILOVATA ELEKTRIčNE ENERGIJE I KUBNIH METARA GASA NEGO UMANJENJE MESEčNE OBAVEZE ZA SAMO JEDAN ENERGENT


Zahvaljujući Uredbi o energetski ugroženom kupcu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015 - dalje: Uredba), koja je na snazi od 1. januara 2016. godine, najsiromašnijim građanima Srbije obezbeđene su olakšice za plaćanje računa za energente.

Energetski ugroženi kupci ne mogu istovremeno koristiti pravo na besplatnu potrošnju dela kilovata električne energije i kubnih metara gasa nego umanjenje mesečne obaveze za samo jedan energent.

Takođe, olakšice su veće. Naime, energetski ugroženi kupci i dalje mogu bez plaćanja potrošiti određeni broj kilovata, a u odnosu na Uredbu o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 44/2014 - dr. pravilnik, 124/2014 - dr. pravilnik, 40/2015 - dr. pravilnik i 82/2015 - odluka US), povećani su limiti za potrošnju koji obezbeđuju da olakšice važe.

Novom Uredbom broj kilovata koji se mogu potrošiti bez plaćanja nije se menjao, ali je povećana ukupna potrošnja domaćinstva koja omogućava ostvarivanje prava na besplatne kilovate. Odredbama nekadašnje Uredbe bilo je predviđeno da se, ukoliko je potrošnja struje 2,5 puta veća u odnosu na broj kilovata koji se mogu potrošiti bez plaćanja gubi pravo na tu olakšicu, a novom Uredbom je omogućena potrošnja do četiri puta veća, dok se pravo gubi ukoliko se potrošnja poveća 6,5 puta.

To znači da donedavno jednočlano domaćinstvo, da bi ostvarilo pravo na to da odgovarajući broj kilovata troši bez plaćanja, nije smelo da prekorači potrošnju od 300 kilovata, ono sa dva i tri člana 400, četvoročlana i petočlana domaćinstva 500, a ona u kojima je šest ili više članova morala su da vode računa o tme da brojilo ne izbroji više od 625 kilovata mesečno. Sada je briga nešto manja jer jednočlano domaćinstvo mesečno može potrošiti 480 kilovata i ostvariti pravo na umanjenje računa za 120 kilovata, ono sa dva i tri člana 640 kilovata i umanjenje računa za 160, četvoročlana i petočlana domaćinstva mogu potrošiti 800 kilovata i računati na umanjenje računa za 200, a ona u kojima je šest ili više članova mogu potrošiti 1.000 kilovata mesečno i da im se račun umanji za 250.

To je svakako promena u korist najsiromašnijih građana Srbije i sigurno je da će mnogo značiti onima koji imaju/steknu status energetski ugroženog kupca. Toj kategoriji građana biće mnogo lakše da plaća račune, a trebalo bi i da ih podstakne na to da budu racionalni, da vode računa prilikom potrošnje i ostanu u okviru dozvoljene, koja im obezbeđuje ostvarivanje prava na potrošnju odgovarajućeg broja kilovata bez plaćanja.

Energetski ugroženi kupci koji se odluče da dobiju subvenciju za potrošnju prirodnog gasa i dalje mogu računati na subvencionisanje potrošnje tokom grejne sezone, i to od 35 do 75 kubnih metara gasa mesečno. Domaćinstvo sa jednim članom može bez plaćanja potrošiti 35 kubnih metara, sa dva i tri člana 50 kubika, domaćinstva sa četiri i pet članova 60 kubika, dok domaćinstva sa šest i više članova mogu tokom grejne sezone potrošiti 75 kubnih metara prirodnog gasa besplatno. Ukoliko se mesečno potroši 2,5 puta više od tih količina, gubi se pravo na umanjenje računa.

Za dobijanje statusa enegetski ugroženog kupca potrebno je zadovoljiti nekoliko uslova, među kojima su i broj članova domaćinstva i visina mesečnih primanja. Tako je za domaćinstva sa jednim članom limit mesečno primanje od 13.595 dinara, za porodice sa dva ili tri člana 19.795 dinara, četvoročlane i petočalane familije zarada do 25.990 dinara i domaćinstva sa šest ili više članova primanja od 32.684 dinara mesečno.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Mlađenović, 13.01.2016.
Naslov: Redakcija