Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTARSTVO FINANSIJA PREDALO ADVOKATSKOJ KOMORI SRBIJE TUMAČENJE UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI


Ministarstvo finansija dostavilo je AKS dopis o tumačenju UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013 i 135/2014), na osnovu koje se paušalni porez advokatima za 2014. godinu može povećati za najviše 10 odsto u odnosu na iznos paušalnog poreza koji su platili u 2013.

Uredba se odnosi na sve advokate koji porez plaćaju paušalno, bez obzira da li su izjavili žalbe na rešenja koja su prvobitno dobili.

Izmena poreskih propisa bila je jedan od zahteva protesta advokata koji u Srbiji traje skoro četiri meseca.

Vlada Srbije je krajem prošle godine izmenila Uredbu o paušalnom oporezivanju advokata, prema kojoj se paušalni porez advokatima za 2014. godinu može povećati za najviše 10 odsto u odnosu na iznos paušalnog poreza koji su platili u 2013.

Advokatska komora Srbije zahtevala je da joj se dostavi to mišljenje pošto je Poreska uprava na terenu drugačije tumačila tu uredbu.

Izvor: Tanjug, 14.02.2015.