Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR UREDBE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE OD STRANE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA I UTVRĐIVANJU SPISKA PREDMETA JAVNE NABAVKE - "Sl. glasnik RS", br. 110/2013

KNJIŽENJE VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DODATU VREDNOST NA KRAJU POSLOVNE GODINE

Izvor: Paragraf Lex