Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo rada i socijalne politike: PRAVO PREDSTAVNIKA SINDIKATA NA ODSUSTVO SA RADA RADI OBAVLJANJA SINDIKALNE FUNKCIJE U SKLADU SA KOLEKTIVNIM UGOVOROM ILI SPORAZUMOM SINDIKATA - Zakon o radu: čl. 211 i 214
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike*: UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA KOD POSLODAVCA KAO USLOV ZA OSTVARIVANJE PRAVA U SKLADU SA ZAKONOM - Zakon o radu: član 239
  • Uprava carina: IZMENJEN OBRAZAC ZAHTEVA ZA PROVERU ISPUNJENOSTI EKONOMSKIH USLOVA KOD POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA OD 27.12.2013. GODINE- Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom : čl. 269 i 303
  • Uprava carina: KONTROLA POPUNJAVANJA RUBRIKE 7 JCI OD 25.12.2013. GODINE - Carinski zakon: član 92
Izvor: Paragraf Lex