Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Najviše pritužbi iz Srbije zbog radno-pravnih sporova


Najveći broj predstavki koje iz Srbije stižu Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu odnose se na radno-pravne sporove, rečeno je na predstavljanju prvog Komentara Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, na srpskom jeziku.

Predstavnik Saveta Evrope Edo Korljan kaže da je Srbija bila na šestom mestu po broju predstavki Sudu u Strazburu, a da poslednjih godinu dana postoje pozitivni pokazatelji da se stvari menjaju na bolje, a to se posebno odnosi na suđenje u razumnom roku.

Kako kaže, veliki broj predstavki koje stižu iz Srbije, Sud za ljudska prava u Strazburu odbacuje iz formalnih razloga, jer dolaze kasno i nepotpune su.

"Postoji određeni broj predstavki gde je sud pronašao da je došlo do povrede ljudskih prava, a one se najčešće odnose na radno pravne sporove, a bilo je slučajeva povrede ljudskih prava zbog nepružanja medicinske zaštite u zatvorima", rekao je Korljan.

Prvi Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda na srpskom jeziku urađen je da se znanje o Konvenciji približi sudijama, pravnicima, tužiocima, advokatima.

Predsednik Advokatske komore Beograd Jugoslav Tintor kaže da u Srbiji ima oko 3.000 sudija i da poznavanje Evropske konvencije "ne može da niveliše nijedan Ustavni sud, nijedan Vrhovni kasacioni su, već primena evropske Konvencije mora da bude vidljiva na suđenju pred sudom prve instance".

"Tada ćemo imati manje predstavki Strazburu, ako se zaštita ljudskih prava obezbedi na nivou prve ili druge sudske instance. Tada nećemo imati problema velikih predstavki protiv Srbije i velikih odšteta koje se po tom osnovu isplaćuju", naglasio je Tintor.

Izvor: Vebsajt 021, 12.12.2017.
Naslov: Redakcija