Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA: Propisano je i da pogrebne usluge mogu obavljati i javni i privatni sektor jer je razdvojena na dve komunalne delatnosti: upravljanje grobljima i sahranjivanje i pogrebna delatnost. Za pogrebnu delatnost jedini i ključni uslov pod kojim se obavljaju aktivnosti koji u nju spadaju je tržišni princip, odnosno princip slobodne konkurencije. Dakle, pogrebne delatnosti izuzete su iz sistema poveravanja pa će svako pravno lice ili preduzetnik koji ispuni uslove propisane zakonom moći da je obavlja. Ukoliko rezultati izjašnjavanja građana pokažu da nisu zadovoljni komunalnim uslugama, opštine imaju obavezu da preispitaju rad komunalnih preduzeća i nalože im da nedostatke uklone u roku od tri meseca


Kada poslanici Narodne skupštine Republike Srbije usvoje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima građanima naše države će prvi put biti omogućeno učešće u kontroli kvaliteta komunalnih usluga. Naime, građani Srbije kao korisnici komunalnih usluga, koje su uvek u obavezi da plate, sada dobijaju priliku i da se izjasne o tome da li su njima zadovoljni ili ne. Ukoliko rezultati izjašnjavanja građana pokažu da nisu zadovoljni, opštine imaju obavezu da preispitaju rad komunalnih preduzeća i nalože im da nedostatke uklone u roku od tri meseca.

Tim dopunama se prvi put daje objašnjenje šta znači obaveza opštine da obezbedi uslove za obavljanje komunalnih usluga – od jačanja kapaciteta i funkcionalnosti komunalne infrastrukture, obezbeđivanja novca za finansiranje njene izgradnje, praćenja kvaliteta komunalnih usluga do preduzimanja mera za kontinuirano obavljanje komunalnih delatnosti. Uvodi se jasnija i transparentnija procedura za poveravanje obavljanja komunalnih delatnosti i pri tom omogućava postepeno usklađivanje poslovanja komunalnih preduzeća s ekonomskim principima.

Predlogom zakona treba da se stvore uslovi za dugoročno održivo poslovanje komunalnih preduzeća bez bilo kakvih budžetskih intervencija ili subvencija. To znači da bi komunalna preduzeća iz sopstvenih prihoda trebalo ne samo da finansiraju tekuće izdatke već i kapitalna ulaganja i investicije u opremu i objekte komunalne infrastrukture, bez kojih nije moguće pouzdano i stabilno zadovoljiti potrebe stanovništva.

Predlagač zakona ističe i da je nesporna činjenica da u pojedinim komunalnim delatnostima postoji takozvani prirodni monopol koji proističe iz korišćenja objekata komunalne infrastrukture, koji su najvećim delom u javnoj svojini. U takvim slučajevima, država mora da uspostavi mehanizme za ograničavanje zloupotreba monopola komunalnog preduzeća kojem je poverena komunalna delatnost.

Predlogom zakona predviđa se da ih obavljaju javna komunalna preduzeća, privredna društva – bez obzira na strukturu vlasništva – i preduzetnici. Ipak, komunalnu delatnost odvođenja atmosferskih i otpadnih voda, kao i obavljanje javnog linijskog prevoza putnika trolejbusima i tramvajima, mogu obavljati isključivo javna preduzeća čiji je osnivač opština, zatim društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo, čiji je jedini vlasnik javno preduzeće.

Izmenama tog zakonskog akta propisano je i da pogrebne usluge mogu obavljati i javni i privatni sektor jer je razdvojena na dve komunalne delatnosti: upravljanje grobljima i sahranjivanje i pogrebna delatnost. Za pogrebnu delatnost jedini i ključni uslov pod kojim se obavljaju aktivnosti koji u nju spadaju je tržišni princip, odnosno princip slobodne konkurencije. Dakle, pogrebne delatnosti izuzete su iz sistema poveravanja pa će svako pravno lice ili preduzetnik koji ispuni uslove propisane zakonom moći da je obavlja.

Pokazatelji poslovanja javnih komunalnih preduzeća od 2009. godine do danas potvrđuju da je komunalna privreda u ozbiljnim problemima i u sve dubljoj krizi. S druge strane, postojeći pravni okvir nije stvorio jasna pravila o tome na koji način se poverava obavljanje komunalnih delatnosti, niti kontrolu u odnosu na zaključene ugovore o poveravanju. Uz to, nisu stvoreni uslovi za konkurentnost, koja posledično povećava kvalitet u obavljanju komunalnih usluga.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 13.12.2016.
Naslov: Redakcija