Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Do izdavanja nove zdravstvene legitimacije penzioneri će koristiti stare zdravstvene knjižice, jer se one kod penzionera overavaju trajno. Ukoliko penzioneri, pre dobijanja nove zdravstvene legitimacije, izgube sadašnje papirnate, potrebno je da se obrate ispostavi filijale RFZO-a koja će im izdati potvrde za korišćenje zdravstvene zaštite sa kojima se mogu lečiti


Od početka 2017. godine svi osiguranici u Srbiji treba da imaju čipovane zdravstvene knjižice. Kako je već sada jasno da ceo posao neće biti obavljen do Nove godine, do izdavanja nove zdravstvene legitimacije penzioneri će koristiti stare overene zdravstvene knjižice.

Kod svih penzionera knjižice se overavaju trajno. Od 1.907.469 penzionera zahtev za novu zdravstvenu legitimaciju podnelo je njih više od 1.200.000, a očekuje se da do kraja 2016. godine to učine i ostali. Tim pre što su se penzionerske organizacije i državne institucije potrudile da im omoguće da zahteve podnose elektronskim putem i na šalterima pošta, gde su ovih dana zbog toga povelike gužve, ali i u posebnim prostorijama.

Ukoliko penzioneri, pre dobijanja nove zdravstvene legitimacije, izgube sadašnje papirnate, potrebno je da se obrate ispostavi filijale RFZO-a koja će im izdati potvrde za korišćenje zdravstvene zaštite s kojima se mogu lečiti. Penzioneri, kao i sva druga osigurana lica, plaćaju naknadu za izdavanje nove zdravstvene kartice u iznosu od 400 dinara, odnosno 469, ako žele da im ona bude dostavljena na kućnu adresu.

Za podnošenje zahteva za izdavanje zdravstvene kartice od značaja je da penzioneri koji su od trenutka izdavanja stare zdravstvene knjižice do podnošenja zahteva za novu promenili mesto prebivališta, koje je evidentirano i u ličnoj karti, obrate prvo Republičkom fondu PIO radi promene adrese, a potom ispostavi RFZO-a na čijem području sada imaju prebivalište.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. M., 13.12.2016.
Naslov: Redakcija