Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVINE U PROCESU TRGOVANJA NA BEOGRADSKOJ BERZI: Uvođenje naloga sa posebnim uslovima izvršenja i statičke zone fluktuacije


Beogradska berza je 12. decembra 2016. godine u svoju platformu za trgovanje hartijama od vrednosti instalirala dva značajna kvalitativna unapređenja kojima se srpsko tržište kapitala harmonizuje sa standardima trgovanja i praksom razvijenih svetskih tržišta.

Prvu od novina predstavlja uvođenje u trgovanje naloga sa posebnim uslovima izvršenja. U pitanju su nalozi kojima se klijentima omogućava da nalozi koje ispostavljaju na Berzu imaju delimično vidljivu količinu ("iceberg"), kao i opciju da budu realizovani odmah u celosti ili poništeni ("fill or kill"), ili da budu realizovani u obimu koji je moguće realizovati samo u trenutku unošenja naloga, nakon čega se nalog povlači sa tržišta ("immediate or cancel").

Uvođenjem u upotrebu naloga sa posebnim uslovima izvršenja, investitorima se omogućava da imaju veću slobodu prilikom formulisanja svoje strategije i nastupa na tržištu, kao i da sam proces trgovanja više usklade sa sopstvenim preferencijama i aktivnostima.

Istovremeno, u proces trgovanja na Beogradskoj berzi od sredine decembra biće po prvi put uvedeno i novo konceptualno rešenje kojim se efikasnije regulišu značajne unutar-dnevne cenovne oscilacije u trgovanju akcijama – tzv. statička zona fluktuacije.

U pitanju je model trgovanja kojim se omogućava aktiviranje vanrednih procedura u toku trajanja trgovačkog dana, kako bi se, u slučaju većih pomeranja cena za pojedinačnu hartiju, omogućilo efikasnije prilagođavanje tržišta novonastalim okolnostima. Očekuje se da će, i na ovaj način, srpsko tržište kapitala unaprediti efikasnost, a sa tim i atraktivnost za investitore i druge učesnike.

Više informacija o novim vrstama naloga na Berzi i o pravilima funkcionisanja statičke zone fluktuacije raspoloživo je na internet prezentaciji Beogradske berze: www.belex.rs.

Izvor: Redakcija, Natalije Nedeljković, 13.12.2016.