Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MODEL LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BIĆE IZRAĐEN DO 31. MARTA 2017. GODINE: Članovi u antikorupcijskom telu na lokalu morali bi da budu građani sa profesionalnim i ličnim integritetom, koji bi se birali na javnom konkursu, na osnovu jasnih kriterijuma koji bi "garantovali" njihovu autonomnost i kompetentnost


Agencija za borbu protiv korupcije će najkasnije do 31. marta 2017. godine izraditi model lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije, na osnovu kojeg bi svi gradovi i opštine u Srbiji trebalo da izrade i usvoje sopstvene planove.

U modelu tog akcionog plana biće preporučen i "izgled" lokalnih antikorupcijskih tela, ali je za sada neizvesno da li će ona biti samostalna i nezavisna u meri u kojoj je to, recimo, niški Lokalni antikorupcijski forum (LAF), koji tri godine uspešno funkcioniše kao neka vrsta pilot-projekta, ili će u njima "sedeti" i odbornici.

- Niški LAF je dobar primer kako može i treba da se radi na razotkrivanju različitih oblika korupcije i nepravilnosti i na taj način jača svest lokalnih službenika, funkcionera i građana o tome šta je sve korupcija i na koji način se treba suočavati sa tom pojavom. Niški LAF će biti jedan od primera dobre prakse koji ćemo iskoristiti za davanje smernica o tome kako treba da se formira, da izgleda i čime treba da se bavi buduće telo za sprovođenje i praćenje realizacije lokalnih antikorupcijskih planova. Konkretna rešenja još uvek nemamo i o njima u ovom trenutku ne možemo da govorimo - rekao je zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Vladan Joksimović na antikorupcijskom dijalogu u organizaciji niškog LAF-a, održanom u Nišu.

Agencija, inače, ima obavezu izrade modela ovakvih lokalnih planova prema Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23. Model se izrađuje u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, odnosno lokalnim samoupravama, a "osluškuje" se i nevladin sektor koji se bavi tom temom.

- Ideja koja je ovde bila prisutna 2013. godine, a nesumnjivo je ima i danas - da odbornici budu u antikorupcijskom telu na lokalu, bilo bi još jedno Potemkinovo selo. Takva tela, zapravo, u Srbiji već godinama postoje, u formi skupštinskih komisija za praćenje primene etičkih kodeksa, i ona evidentno nisu dala nikakve rezultate. Formiranje lokalnih antikorupcijskih tela od partijskih kadrova značilo bi zapravo da se ne želi borba protiv korupcije na nivou gradova. Ukoliko volje ima, članovi takvog tela morali bi da budu građani sa profesionalnim i ličnim integritetom, koji bi se birali na javnom konkursu, na osnovu jasnih kriterijuma koji bi "garantovali" njihovu autonomnost i kompetentnost - kaže za naš list Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja (BIRODI), koji je u okviru projekta "Gradovi protiv korupcije" prethodnih godina uspeo da obezbedi da deset gradova u Srbiji donese i usvoji lokalne planove za borbu protiv korupcije i formira LAF-ove, nadležne za njihovu realizaciju.

Gavrilović podseća da se sastav LAF-ova razlikovao od grada do grada, ali da su oni u kojima su se nalazili predstavnici lokalne vlasti faktički ugašeni, izuzev u Ubu, koji u izvesnoj meri funkcioniše. Uspešno i efikasno funkcioniše samo LAF Niš, upravo zbog toga što ga čine nepartijske ličnosti sa integritetom, zbog čega je i postao jedna od retkih "fabrika integriteta" u Srbiji, ocenjuje on.

Članove niškog LAF-a izabrala je na konkursu 2013. godine nezavisna komisija u kojoj su bili predstavnici nevladinog sektora, novinarskih organizacija i Agencije za borbu protiv korupcije, dok je jedini zadatak gradske vlasti bio da se "skloni" iz izbornog procesa. Gradsko veće Niša je nakon toga, bez rasprave, donelo rešenje o osnivanju LAF-a, u kojem su navedena imena izabranih. Kasniji članovi LAF-a postajali su dobitnici Godišnje nagrade za borbu protiv korupcije, koje takođe bira konkursna komisija u kojoj nema predstavnika vlasti. Članovi LAF-a rade volonterski i ne primaju nikakvu naknadu iz gradskog budžeta.

- Različiti izvori i parametri nam prilično jasno govore da je korupcija u Srbiji sistemska i da je u najvećoj meri generiše sama vlast. Ukoliko u lokalnim antikorupcijskim telima budu "sedeli" odbornici, a ta tela budu pod kontrolom lokalnih vlasti, borba protiv korupcije na lokalu - gde je ona najvidljivija, te bi i moglo da bude i najefikasnija, biće samo papirnata farsa - ocenjuje Zorica Miladinović, koordinatorka LAF-a Niš.

Izvor: Vebsajt Danas, R. D., 12.12.2016.
Naslov: Redakcija