Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIPREMLJENE RADNE VERZIJE ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao nadležno u poslovima državne uprave koji se odnose na izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima, započelo je aktivnosti koje su u vezi sa pripremom Nacrta zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi.

Posebna radna grupa za pripremu teksta Nacrta zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, koja je obrazovana rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave, pripremila je radnu verziju ovog zakona.

Istovremeno, radi unapređenja sistema stručnog usavršavanja državnih službenika i usklađivanja sa predloženim novinama sadržanim u radnoj verziji Zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, pripremljena je radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva državne organe, organe teritorijalne autonomije, organe jedinica lokalne samouprave i druge imaoce javnih ovlašćenja, kao i državne službenike i zaposlene u sistemu javne uprave, stručnu javnost i ostale zainteresovane subjekte da se upoznaju sa radnom verzijom Zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi i radnom verzijom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.

Zainteresovani svoje komentare, predloge i sugestije mogu dostaviti Ministarstvu, na e-mail adresu nacionalna.akademija@mduls.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 12.12.2016.