Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA AP VOJVODINE: 11. DECEMBRA 2015. GODINE ODRżANA 46. SEDNICA SKUPšTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE - IZABRANI ZAMENICI POKRAJINSKOG ZAšTITNIKA GRAđANA, DONETA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU TURISTIčKE ORGANIZACIJE VOJVODINE, RAZREšENI I IMENOVANI čLANOVI NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA APV, PRIHVAćEN IZVEšTAJ O IZVRšENJU POKRAJINSKE SKUPšTINSKE ODLUKE O BUDżETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU


49. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je 11. decembra 2015. godine svoju 49. po redu sednicu u aktuelnom skupštinskom sazivu. Na početku sednice, Skupština je konstatovala prestanak mandata zamenicima Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, i to: Stevanu Arambašiću, Dragomiru Sekuliću i Evi Vukašinović, nakon čega je donela i Odluku o izboru zamenika Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu, propisano je da ombudsman ima četiri zamenika, za razliku od prethodne odluke kojom je bilo propisano pet zamenika. Zamenici se biraju na period od šest godina, a isto lice može uzastopno biti birano na tu funkciju najviše dva puta.

Imajući u vidu da su dva zamenika još uvek u mandatu, Skupština je ovog puta birala još dva zamenika. Na predlog Pokrajinskog zaštitnika građana - ombusmana, većinom glasova od ukupnog broja poslanika, Skupština je izabrala Evu Vukašinović za zamenicu Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za prava nacionalnih manjina i Aniko Širkovu za nespecijalizovanu zamenicu Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana. Vukašinovićeva je drugi put birana na ovu funkciju, dok je Širkova po prvi put izabrana. Nakon izbora, zamenice su na sednici položile zakletvu, a predsednik Skupštine Ištvan Pastor, potpredsednici, poslanice i poslanici, čestitali su im na izboru i poželeli im uspeh u radu.

Skupština je donela i Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Vojvodine.

Pokrajinske poslanice i poslanici su većinom glasova, prihvatili Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, u periodu januar – septembar 2015. godine. Izveštajem je obuhvaćeno izvršenje budžeta za 24 direktna i 20 indirektnih budžetskih korisnika. Ukupno projektovani budžet za 2015. godinu na dan 30. 09. 2015. godine, iznosio je 63 milijarde i 941 milion dinara. Prihodi i primanja su ostvareni u iznosu od 45 milijardi i 781 milion dinara, ili 71,6 odsto od planiranog. Rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu od 38 milijardi i 552 miliona, što čini 84,22 posto raspoloživih sredstava u pokrajinskom budžetu za prvih devet meseci ove godine.

U nastavku sednice, Skupština je usvojila Izveštaj o ostvarivanju Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.

Doneta je Odluka o razrešenju člana Nadzornog odbora Garancijskog fonda AP Vojvodine i Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora pomenutog fonda. Umesto dosadašnjeg član Bele Dudaša, koji je podneo ostavku, za novog člana Nadzornog odbora Garancijskog fonda AP Vojvodine Skupština je imenovala Tibora Zaboša, inženjera menadžmenta iz Malog Iđoša.

Zbog isteka mandata, pokrajinska Skupština je na sednici donela Odluku o razrešenju članova Saveta: Univerziteta u Novom Sadu, Poljoprivrednog, Filozofskog, Tehnološkog, Pravnog, Medicinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, zatim, Akademije umetnosti u Novom Sadu, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i Ekonomskog fakulteta u Subotici, Građevinskog fakulteta u Subotici, Pedagoškog fakulteta u Somboru, i Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjanjinu. Takođe, doneta je i Odluka o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Novom Sadu i navedenih fakulteta.

Izvor: Vebsajt Skupština Vojvodine, 11.12.2015.
Naslov: Redakcija