Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 12. DECEMBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA - RAZMOTRENI PREDLOZI ZAKONA I AMANDMANI NA PREDLOGE ZAKONA


156. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 12. decembra 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su, u Danu za glasanje amandman na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sa predlogom odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Odbor je ocenio da je podneti amandman u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i pravnim sistemom.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a sednici su prisustvovali članovi Odbora Balint Pastor, Jasmina Obradović, Branka Janković, Dragan Polovina, Petar Petrović, Živan Đurišić, Gordana Čomić, Tanja Tomašević Damnjanović, prof. dr Žarko Obradović, Žarko Mićin, Svetislav Vukmirica i Neđo Jovanović.

157. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 12. decembra 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su, u Danu za glasanje amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Odbor je ocenio da je podneti amandman u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i pravnim sistemom.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Aleksandar Martinović, a sednici su prisustvovali članovi Odbora Balint Pastor, Jasmina Obradović, Branka Janković, Dragan Polovina, Petar Petrović, Dragan Nikolić, Tanja Tomašević Damnjanović, prof. dr Žarko Obradović, Svetislav Vukmirica, Žarko Mićin, i Neđo Jovanović.

78. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 12. decembra 2015. godine članovi Odbora razmotrili su amandman koji je, u Danu za glasanje, Odbor podneo na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu.

Na osnovu člana 165. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), Odbor je podneo jedan amandman na član 1. Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a prisustvovali su članovi Odbora Radmilo Kostić, Dušica Nikolić, Miloš Tošanić, Goran Kovačević, Dragoljub Zindović, Olivera Pešić, Suzana Šarac, Nikola Jolović, Milorad Mijatović i Zoltan Pek.

79. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 12. decembra 2015. godine članovi Odbora razmotrili su amandman koji je, u Danu za glasanje, Odbor podneo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

Na osnovu člana 165. stav 1. i 2. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), Odbor je podneo jedan amandman na član 16. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a prisustvovali su članovi Odbora
Olivera Pešić, dr Milorad Mijatović, Dragoljub Zindović, Zoltan Pek, Suzana Šarac, Nikola Jolović, Dušica Nikolić, Momo Čolaković, Miloš Tošanić, Sonja Vlahović, Goran Kovačević i mr Dejan Radenković.

158. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je na sednici održanoj 12. decembra 2015. godine razmotrio je trinaest predloga zakona koji su predloženi za dnevni red Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)i pravnim sistemom Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o dopuni Zakona o sudijama, Predlog zakona o dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

Sednici je predsedavao dr Aleksandar Martinović, predsednik Odbora, sednici su prisustvovali članovi Odbora Balint Pastor, Jasmina Obradović, Dragan Polovina, Vojislav Vujić, Tanja Tomašević Damnjanović, prof. Dr Žarko Obradović, Žarko Mićin i Neđo Jovanović.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 12.12.2015.
Naslov: Redakcija