Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA: JAVNE MEDIJSKE USTANOVE RTS I RTV, 2016. GODINE DELIMIčNO ćE SE FINANSIRATI IZ BUDżETA REPUBLIKE SRBIJE, A DELIMIčNO IZ TAKSE ZA JAVNE MEDIJSKE SERVISE. IZ BUDżETA SE PREDVIđA čETIRI MILIJARDE DINARA, DOK ćE ODLUKA O VISINI TAKSE BITI DONETA U NAREDNIM DANIMA


U 2016. godini Javna medijska ustanova "Radio televizija Srbije" i Javna medijska ustanova "Radio televizija Vojvodine" delimično će biti finansirane iz budžeta Republike Srbije, sa četiri milijarde dinara, predviđeno je Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 12. decembra 2015. godine.

Za redovno finansiranje osnovnih delatnosti javnih medijskih servisa će iz budžeta za 2016. godinu, kako piše u Zakonu, biti izdvojeno četiri milijarde dinara.

Vlada Republike Srbije podseća da je Zakonom o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014) predviđeno da se javni medijski servisi do 31. decembra 2015. godine finansiraju iz budžeta, a od 1. januara 2016. godine iz takse za javni medijski servis.

Uz podsećanje i da su upravni odbori dva medijska servisa doneli Odluku o visini takse za javni medijski servis za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 56/2015) da taksa bude 500 dinara, Vlada Republike Srbije je navela da je u razgovorima sa MMF skrenuta pažnja od strane te institucije da je platežna sposobnost građana takva da neće moći da se obezbediti zadovoljavajuća naplata takse i da bi njenu visinu trebalo korigovati.

Predlagač ovog akta navodi da je, imajuću u vidu gore navedeno, kao najcelishodnije nađeno rešenje da se i u narednom periodu od godinu dana, tj. od 1. januara do 31. decembra 2016. godine javni medijski servisi delimično finansiraju iz Budžeta Republike Srbije, a delimično iz takse za javne medijske servise, te da će se srazmera tražiti između mogućnosti budžeta i ekonomske snage obveznika plaćanja takse.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.12.2015.
Naslov: Redakcija