Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O USTAVNOM SUDU: KADA USTAVNI SUD USVOJI USTAVNU żALBU I NALOżI NAKNADU MATERIJALNE, ODNOSNO NEMATERIJALNE šTETE OPREDELJUJE KOJI JE ORGAN OBAVEZAN DA JE ISPLATI I TO U ROKU OD čETIRI MESECA. POSTUPAK ZA PRINUDNO IZVRšENJE NAKNADE šTETE MOżE POčETI TEK AKO NAKNADA MATERIJALNE, ODNOSNO NEMATERIJALNE šTETE NE BUDE DOBROVOLJNO PLAćENA U ROKU OD čETIRI MESECA OD DANA DOSTAVLJANJA ODLUKE


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 12. decembra 2015. godine Zakon o dopuni Zakona o Ustavnom sudu, prema kome će najviši sud u zemlji kada usvoji ustavnu žalbu i naloži naknadu materijalne, odnosno nematerijalne štete, opredeliti koji je organ obavezan da je isplati i to u roku od četiri meseca.

Postupak za prinudno izvršenje naknade štete može da počne tek ako naknada ne bude dobrovoljno plaćena - u roku od četiri meseca od dana dostavljanja odluke.

Usvojenim aktom se dopunjuje član 89. Zakona o Ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US i 40/2015 - dr. zakon), koji pored ostalog navodi da kada se usvaja ustavna žalba, Ustavni sud odlučuje i o zahtevu podnosioca ustavne žalbe za naknadu materijalne, odnosno nematerijalne štete, kada je takav zahtev postavljen.

Time se zapravo utvrđuje obaveza suda da opredeli ko je dužan da isplati naknadu materijalne odnosno nematerijalne štete i propisuje vreme u kom naknada može dobrovljno da se isplati.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.12.2015.
Naslov: Redakcija