Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABAZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 58.

Ministar će doneti propise za sprovođenje ovog zakona, u roku od 12 meseci 24 MESECA od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana, primenjuju se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, a koji nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 61.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2016 2017. godine.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 11.12.2015.