Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJUKOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 66.

Potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite važi do isteka vremena za koje je izdata, a najduže za period od 12 meseci od dana izdavanja, odnosno za kraći period za koji je osiguranik upućen u inostranstvo, i ne može se izdati osiguranom licu ukoliko prvostepena lekarska komisija utvrdi da postoje smetnje u pogledu zdravstvenog stanja osiguranog lica.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite za vreme privatnog boravka u inostranstvu iz člana 64. ovog zakona izdaje se najduže za period od 90 dana od dana izdavanja potvrde.

POTVRDA O KORIŠĆENjU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA OSIGURANIKA KOJI JE UPUĆEN NA RAD U INOSTRANSTVO IZDAJE SE ZA PERIOD ZA KOJI JE OSIGURANIK UPUĆEN NA RAD U INOSTRANSTVO, I NE MOŽE SE IZDATI OSIGURANIKU UKOLIKO PRVOSTEPENA LEKARSKA KOMISIJA, PRE ODLASKA OSIGURANIKA U INOSTRANSTVO UTVRDI DA POSTOJE SMETNjE U POGLEDU ZDRAVSTVENOG STANjA OSIGURANIKA.

ČLANU UŽE PORODICE OSIGURANIKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA POTVRDA O KORŠIŠĆENjU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU IZDAJE SE ZA ISTI PERIOD ZA KOJI SE IZDAJE I OSIGURANIKU.

POTVRDA O KORIŠĆENjU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA VREME PRIVATNOG BORAVKA U INOSTRANSTVU IZ ČLANA 64. OVOG ZAKONA IZDAJE SE OSIGURANOM LICU NAJDUŽE ZA PERIOD OD 90 DANA OD DANA IZDAVANjA OVE POTVRDE.

Član 96.

Visina naknada zarade koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i iz sredstava poslodavaca u slučajevima izčlana 74. stav 1. tač. 1), 4), 5) i 7) ovog zakona iznosi 65% od osnova za naknadu zarade.

Visina naknade zarade koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i iz sredstava poslodavca, u slučajevima izčlana 74. stav 1. tač. 2) i 6) ovog zakona iznosi 100% od osnova za naknadu zarade.

U slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, za prvih 30 dana privremene sprečenosti za rad koju isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, visina naknade zarade obezbeđuje se u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade.

U slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, visina naknade zarade obezbeđuje se u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade, s tim što se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje iznos od 65% od osnova za naknadu zarade, kao i iznos od 35% od osnova za naknadu zarade iz sredstava budžeta Republike.

Sredstva u iznosu od 35% od osnova za naknadu zarade, iz stava 4. ovog člana, prenose se Republičkom fondu koji u ime i za račun budžeta Republike uplaćuje sredstva na račun osiguranicePOSLODAVCA iz stava 3. ovog člana.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 11.12.2015.