Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - TEKST PROPISA


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Član 1.

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US), član 66. menja se i glasi:

"Potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite za osiguranika koji je upućen na rad u inostranstvo izdaje se za period za koji je osiguranik upućen na rad u inostranstvo i ne može se izdati osiguraniku ukoliko prvostepena lekarska komisija, pre odlaska osiguranika u inostranstvo, utvrdi da postoje smetnje u pogledu zdravstvenog stanja osiguranika.

Članu uže porodice osiguranika iz stava 1. ovog člana potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se za isti period za koji se izdaje i osiguraniku.

Potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite za vreme privatnog boravka u inostranstvu iz člana 64. ovog zakona izdaje se osiguranom licu najduže za period od 90 dana od dana izdavanja ove potvrde."

Član 2.

U članu 96. stav 5. reč: "osiguranice" zamenjuje se rečju: "poslodavca".

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 3.

Potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite za osiguranika koji je upućen na rad u inostranstvo, odnosno člana uže porodice osiguranika, izdata do dana stupanja na snagu ovog zakona, važiće za period za koji je osiguranik upućen na rad u inostranstvo.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US) jesu unapređivanje zdravstvenog osiguranja, a ogledaju se u sledećem:

  1. Unapređivanje ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u smislu stvaranja preduslova za produženje roka važenja potvrde za korišćenje zdravstvene zaštite za vreme boravka u inostranstvu osiguranika i članova uže porodice osiguranika koji se upućuju na rad u inostranstvo. Takođe, predloženo je i da potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite za osiguranika koji je upućen na rad u inostranstvo, kao i člana uže porodice osiguranika koja je izdata do dana stupanja na snagu ovog zakona, važiće za period na koji je osiguranik upućen na rad u inostranstvo, a u cilju nesmetanog ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika, kao i člana porodice u inostranstvu.
  2. Predloženo je da sredstva u iznosu od 35% od osnova za naknadu zarade, koja se sa računa budžeta prenose Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, ovaj fond u ime i za račun budžeta Republike uplaćuje na račun poslodavca, a ne na račun osiguranice kako je sada propisano, s obzirom na dosadašnje probleme koji su se pojavili u praktičnoj primeni odredbe člana 96. stav 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

- U članu 1. Zakona predloženo je proširivanje prava osiguranika koji su upućeni na rad u inostranstvo kao i članova njihove uže porodice, tako što se potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje za period za koji je osiguranik upućen na rad u inostranstvo. Na taj način ovi osiguranici i članovi njihove uže porodice više nemaju obavezu da produžavaju važnost potvrda na svakih godinu dana.

- U članu 2. predloženo je da Republički fond za zdravstveno osiguranje sredstva u iznosu od 35% od osnova za naknadu zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, a koja se obezbeđuju iz budžeta Republike, uplaćuje na račun poslodavca.

- U članu 3. Zakona predloženo je da potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite za osiguranika koji je upućen na rad u inostranstvo, odnosno člana uže porodice osiguranika, koja je izdata do dana stupanja na snagu ovog zakona, važi za period za koji je osiguranik upućen na rad u inostranstvo.

- U članu 4. Zakona predloženo je da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 11.12.2015.