Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU: PRODUżETAK ZABRANE ZAPOšLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU DO KRAJA 2016. GODINE. ZABRANA ZAPOšLJAVANJA NE PRIMENJUJE SE NA SUDIJE, JAVNE TUżIOCE I ZAMENIKE JAVNIH TUżILACA, NA IZABRANA, POSTAVLJENA I IMENOVANA LICA, POPUT MINISTARA, SAVETNIKA I POSLANIKA. UVODI SE RODNO ODGOVORNO BUDżETIRANJE NA SVIM NIVOIMA VLASTI, KOJE PODRAZUMEVA RESTRUKTURIRANJE PRIHODA I RASHODA PO PRINCIPU RODNE RAVNOPRAVNOSTI


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 12. decembra 2015. godine Zakon o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu, kojim je produžena zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2016. godine.

Za Zakon je glasalo 165 poslanika, a protiv je bilo šest poslanika.

Zabrana zapošljavanja u državnu službu bez saglasnosti vladine Komisije uvedena je decembra 2013. i oročena do kraja 2015. godine.

Ta mera ne primenjuje se na sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, na izabrana, postavljena i imenovana lica, poput ministara, savetnika i poslanika.

Zakon predviđa i povećanje penzija i plata dela zaposlenih u javnom sektoru, a procenjeni troškovi budžeta po tom osnovu su 11,8 milijardi dinara.

Penzije i plate i u javnom sektoru su umanjene od novembra 2014. godine,a Vlada Republike Srbije je predložila da od januara 2016. godine sve penzije budu uvećane za 1,2 odsto, a da povećanje plata u delu javnog sektora bude od dva do četiri odsto.

Za zaposlene u državnoj administraciji, Narodnoj skupštini Republike Srbije, Predsedništvu i ministarstvima nije predviđeno povećanje zarada.

U Zakon je uvedeno i rodno odgovorno budžetiranje na svim nivoima vlasti koje treba da doprinese poboljšanju efektivnosti i transparentnosti budžeta. Rodno odgovorno budžetiranje omogućava bolji uvid u koristi koje žene i muškarci imaju od budžetskih politika.

Izvor: Vebsajt Blic, 12.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija