Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU: PREDVIđENI PRIHODI OD 997,4 MILIJARDI DINARA, A RASHODI OD 1.119 MILIJARDI DINARA


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 12. decembra 2015. godine Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, koji predviđa prihode od 997,4 milijarde dinara, a rashode od 1.119 milijardi dinara.

Fiskalni deficit Srbije u idućoj godini treba da iznosi 121,8 milijardi dinara, dok je za ovu godinu bio planiran deficit od 191,3 milijarde dinara.

Prema projekciji Ministarstva finansija, deficit će do kraja ove godine iznositi približno 100 milijardi dinara, uključujući stare dugove za gas, vojne penzije i subvencije u poljoprivredi.

Za plate zaposlenih će 2016. godine iz budžeta biti izdvojeno 184,28 milijardi dinara, što je više od ovogodišnjeg plana koji je iznosio 179,55 milijardi dinara.

U državnoj kasi su planirana i sredstva po osnovu državnih garancija za kredite EPS-a, EMS-a i Srbijagasa u iznosu od 44,1 milijarde dinara, odnosno približno 360 miliona evra.

Time su izdaci za garancije na kredite javnih preduzeća prepolovljene u odnosu na Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015), kada je po toj stavci planirano 81,72 milijarde dinara, odnosno približno 681 milion evra.

Na ime subvencija za 2016. godinu planirano je 85,96 milijardi dinara, dok u planu za ovu godinu ta stavka iznosi 80,55 milijardi dinara.

Usvojeni budžet, kao i budžet za 2015. godinu, dobili su podršku MMF-a i predstavljaju ključni deo programa koji istovremeno rešava problem deficita, ali i strukturne probleme koje taj deficit uzrokuje.

Usvojen Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu trebalo bi, prema planu, ubrzo da se nađe pred Bordom direktora MMF-a, od koga se očekuje da pre 25. decembra 2015. godine, potvrdi Srbiji pozitivnu ocenu treće revizije zaključenog aranžmana.

Sa budžetom za narednu godinu usvojene su i izmene finansijskih planova Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2015. godinu i finansijske planove tih organa za 2016. godinu.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 12.12.2015.
Naslov: Redakcija