Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: USVOJENI PREDLOZI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA I O DRżAVNOM VEćU TUżILACA I PROGRAM ZA UNAPREđENJE POZICIJE RS NA RANG LISTI SVETSKE BANKE O USLOVIMA POSLOVANJA, SA PRATEćIM AKCIONIM PLANOM


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 11. decembra 2015. godine:

  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca.

Ovim predlozima zakona omogućava se efikasniji i transparentniji rad kako VSS tako i DVT i vrši usklađivanje sa Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 23.

Vlada Republike Srbije usvojila je Program za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja - Doing business sa pratećim Akcionim planom.

Akcioni plan za period 2015-2017 definiše konkretne mere koje treba da sprovedu nadležna ministarstva i institucije u cilju daljeg unapređenja ranga Srbije na listi Svetske banke Doing business.    

Izvor: Vebsajt Tanjug, 11.12.2015.
Naslov: Redakcija