Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: Neophodne izmene Zakona radi uspostavljanja sistema za čuvanje elektronskih notarskih isprava


Javnobeležnička komora Srbije (JKS) kaže da bi najbolje rešenje za čuvanje elektronskih isprava bilo uspostavljanje odgovarajućeg sistema pri toj komori, ali da su za to potrebne zakonske promene i odgovarajuća tehnološka podrška.

Takođe, ističe da je nužno da i građani i institucije u potpunosti prihvate činjenicu da nema nikakve razlike između papirne i elektronske isprave, saopšteno je iz JKS nakon višednevne posete Srbiji predstavnika Komore javnih beležnika Francuske.

U saopštenju se napominje da su francuska i sprska javnobeležnička komora počele rad na primeni Memoranduma o saradnji, kako bi što pre javni beležnici u Srbiji raspolagali informatičkim alatima potrebnim za širu primenu elektronskih javnobeležničkih isprava, kao i za arhiviranje svih javnobeležničkih dokumenata u elektronskoj formi.

Na sastancima tokom višednevne posete Srbiji predstavnika Visokog saveta javnog beležništva Francuske, konstatovano je da u Srbiji postoji temelj za digitalizaciju javnog beležništva, da je uspostavljena elektronska komunikacija sa registrima, ali da su potrebna dalja unapređenja sistema, primenom novih tehnoloških rešenja, uz manje promene nekih propisa.

Inače, Francuska je sa digitalizacijom počela još 2000. godine i u međuvremenu je nailazila na slične probleme i slabo prihvatanje elektronskih isprava.

Danas međutim ima mnogo javnobeležničkih kancelarija u kojima papir uopšte ne postoji, rekao je predstavnik Visokog saveta notarijata Francuske Stefan Zečević.

Jedan od direktora ADSL, IT kompanije koja već 40 godina radi tehnološka rešenja za francusko javno beležništvo Fransoa Ksavijer Bari istakao je da poenta arhiviranja jeste dugotrajno čuvanje, posle koga je moguće apsolutno garantovati da je čuvani dokument originalan ili kopija verna originalu.

"Delimično rešenje jeste da sertifikovano telo za čuvanje bude Komora, ali to nije dovoljno. Potrebno je imati odgovarajuća tehnička rešenja i obezbediti tehničke mogućnosti da i za 100 godina odbranimo validnost dokumenata. To takođe znači da je potrebno stalno pratiti nova tehnološka dostignuća", ukazao je Bari, ocenjujući da bi Srbija za takav projekat sigurno bila podržana u EU.

U Francuskoj, Visoki savet javnog beležništva ima odgovornost za dobro održavanje arhive, ali to redovno proverava Ministarstvo unutrašnjih poslova, po nalogu premijera, rekao je Bari, ocenivši da je takvo rešenje moguće primeniti i u Srbiji.

Javni beležnici Francuske i Srbije dogovorili su se da odmah formiraju radnu grupu, koja će biti u konstantnoj komunikaciji i to dugoročno, kako bi ustanovila koje su potrebe i najbolja rešenja za kompletnu digitalizaciju javnobeležničkog sistema u Srbiji, po uzoru na francuski sistem, koji spada u najefikasnije na svetu.

Kako je istaknuto na sastancima u Beogradu, Ministarstvo pravde Srbije u potpunosti podržava proces digitalizacije javnog beležništva i pruža potrebnu stručnu podršku, a takođe će biti u radnoj grupi koja će intenzivno raditi na tome.

Za javne beležnike Srbije važna tema sastanaka sa francuskim beležnicima bilo je i uspostavljanje registra punomoćja i opoziva punomoćja u Srbiji, jer bi to, po opštoj oceni, unapredilo pravnu sigurnost građana.

U Francuskoj javni beležnici već duže vreme koriste informacione alate i dostigli su stopu digitalizacije od 85 odsto, dok je cilj srpskog javnobeležničkog sistema da se ubrzanim tempom približi ovako razvijenim notarskim sistemima.

Javno beležništvo Francuske pomoglo je Srbiji u uspostavljanju javnobeležničkog sistema, još pre formiranja JKS pre više od pet godina, a realizacijom ovog sporazuma nastavlja da prenosi svoje bogato iskustvo i doprinosi bržem razvoju srpskog notarijata.

Izvor: Vebsajt RTV, 07.11.2019.
Naslov: Redakcija