Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI MINISTARSTVA PRAVDE SA EURODŽASTOM U CILJU JAČANJA BORBE PROTIV PREKOGRANIČNOG ORGANIZOVANOG KRIMINALA NA ZAPADNOM BALKANU: Srbija će moći da učestvuje u razmeni podataka o ličnosti i dokaza sa tužiocima i istražiteljima iz čitave Evrope. Sporazum takođe otvara mogućnost imenovanja tužioca za vezu u Eurodžastu radi unapređenja saradnje


Potencijal za unapređenu operativnu i stratešku pravosudnu saradnju i razmenu informacija i dokaza između Evrodžasta i Srbije, omogućen je potpisivanjem Sporazuma o saradnji.

Sporazum su potpisali ministar pravde Nela Kuburović i predsednik EVRODŽAST-a Ladislav Hamran. Ceremonija potpisivanja je održana u Beogradu.

 "Potpisivanjem sporazuma sa EVRODŽAST-om, Srbija je značajno ojačala svoje kapacitete u borbi protiv organizovanog i transnacionalnog kriminala, posebno imajući u vidu da kriminal i kriminalci ne poznaju nacionalne granice. Bliska prekogranična saradnja i delotvorna razmena informacija između nadležnih srpskih organa sa kolegama iz Evrope, od suštinskog su značaja za efikasnu i odlučnu borbu protiv kriminala", istakla je ministarka Kuburović.

Ona je naglasila da je upravo usvajanjem novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), kao preduslova za zaključenje ovog Sporazuma, Srbija u potpunosti usaglasila svoje zakonodavstvo sa odgovarajućim uredbama i direktivama EU u ovoj oblasti, i na taj način učinila još jedan korak napred na svom putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

"Veliko mi je zadovoljstvo da zaključim ovaj Sporazum o saradnji sa jednim od naših ključnih partnera na Zapadnom Balkanu. Čvršće veze pomoći će u tome da Evropa bude bezbednija", rekao je predsednik EVRODŽAST-a g. Hamran. On je ukazao da Srbija može imati koristi od mehanizama EVRODŽAST-a, koji se koriste u praksi za saradnju u krivičnom gonjenju u predmetima teškog prekograničnog kriminala. "Saradnja i uzajamno poverenje mogu dovesti do uspešnije borbe protiv kriminala u regionu", istakao je g. Hamran.

Potpisivanjem Sporazuma o saradnji, Srbija će moći da učestvuje u razmeni podataka o ličnosti i dokaza sa tužiocima i istražiteljima iz čitave Evrope. Sporazum takođe otvara mogućnost imenovanja tužioca za vezu u Eurodžastu u bliskoj budućnosti radi unapređenja saradnje.

Eurodžast je do sada potpisao Sporazum o saradnji sa tri države Zapadnog Balkana: sa Severnom Makedonijom (2008), Crnom Gorom (2016) i Albanijom (2018). Sporazum o saradnji sa Albanijom stupio je na snagu početkom ovog meseca.

Evrodžast je do sada zaključio sporazume o saradnji sa 12 država.

Svečanom potpisivanju sporazuma prisustvovali su i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, republički javni tužilac Zagorka Dolovac, kao i zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar.

Evrodžast i region Zapadnog Balkana

U periodu od januara 2015. godine do kraja oktobra 2019. godine:

· Srbija i Evrodžast su radili zajedno na 143 slučaja teškog organizovanog kriminala, a obuhvaćena su krivična dela pranja novca, krijumčarenja narkotika, prevara, kao i zločina protiv života i tela i prava na ličnu slobodu;

· Srbija je učestvovala na 23 koordinaciona sastanka Evrodžasta; i

· Srbija je učestvovala u radu 6 zajedničkih istražnih timova, a većina slučajeva je bila vezana za krijumčarenje narkotika.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 12.11.2019.
Naslov: Redakcija