Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POSEBNIM MERAMA ZA SPREČAVANJE VRŠENJA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA: Registrovano 279 pedofila. Zabranjeno im je da prilaze školama i vrtićima i većina njih su povratnici


"Marijin zakon", koji je stupio na snagu 16. aprila 2013. godine, doneo je strože odredbe za osuđene, među kojima je i registar prestupnika. Danas je u tom registru upisano 279 osuđenih lica za krivična dela obuhvaćena Zakonomo posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima ("Sl. glasnik RS", br. 32/2013).

Za deset meseci broj upisanih u registar se povećao za 183 ljudi, što znači da je toliko njih u tom periodu osuđeno. Kaznena evidencija Apelacionog suda u Beogradu pokazuje da od oktobra 2016. godine, kada je uvedena, pa do danas obljuba nad detetom najčešće je krivično delo po "Marijinom Zakonu".

Prema podacima ovog suda, za obljubu sa detetom u prethodne tri godine optuženo je 19 ljudi, a 15 odluka je potvrđeno. Od tog broja, oko 42 odsto presuda bile su oslobađajuće, dok je oko 15 odsto osuđeno na kaznu zatvora od pet do 10 godina. Od 14 ljudi optuženih za prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju osuđeno je njih 12, međutim polovina izrečenih kazni bile su uslovne. Što se tiče uslovne kazne, ona je procentualno najviše izrečena za posredovanje u vršenju prostitucije (više od 66 odsto), dok je trećina optuženih za ovo krivično delo morala da plati novčanu kaznu.

Za silovanje maloletnika potvrđene su presude za svih 11 optuženih osoba, međutim petina tih presuda bile su oslobađajuće, a samo devet odsto njih osuđeno je na zatvorsku kaznu od 15 do 20 godina.

Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde kažu da se za počinioce krivičnih dela ovog Zakona primenjuje mera obaveznog javljanja organu policije i organu Uprave koja se bavi sprovođenjem i kontrolom posebnih mera iz ovog zakona.

- Učiniocu gorenavedenih krivičnih dela sud ne može ublažiti kaznu niti se on može uslovno otpustiti. Krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastarevaju za krivična dela ovog zakona koja su izvršena prema maloletnim licima - kažu iz Uprave.

Kako dodaju iz Uprave, počinioci ovih krivičnih dela, posle izdržane kazne zatvora, dužni su da se javljaju policiji i povereniku svakog meseca najkasnije do 15. u mesecu, a ukoliko to ne rade, poverenik obaveštava sud o tome. Takođe, prema "Marijinom zakonu" primenjuju se i posebne mere.

- Naime, zabranjeno im je da posećuju mesta na kojima se okupljaju maloletna lica (vrtići, škole…). Oni su u obavezi i da posećuju profesionalna savetovališta i ustanove. Takođe, ova lica su u obavezi da poverenika obaveštavaju o promeni prebivališta, boravišta ili radnog mesta. Moraju i da u slučaju da putuju u inostranstvo, obavezno o tome obaveste poverenika i MUP i da ostave adresu na kojoj će biti u inostranstvu, kao i kontakt osobe kod koje će biti. Takođe, za počinioce krivičnih dela iz ovog zakona obavezno nastupaju i sledeće pravne posledice: prestanak vršenja javne funkcije, prestanak radnog odnosa, odnosno prestanak vršenja poziva ili zanimanja koje se odnosi na rad sa maloletnim licima, zabrana sticanja javnih funkcija, zabrana zasnivanja radnog odnosa, odnosno obavljanja poziva ili zanimanja koje se odnosi na rad sa maloletnim licima - kažu iz Uprave.

Iz Uprave dodaju da posle isteka svake četiri godine od početka primene posebnih mera sud koji je doneo prvostepenu odluku odlučuje o potrebi njihovog daljeg sprovođenja do 20 godina od isteka kazne. Trenutno se na 58 lica primenjuju posebne mere predviđene ovim Zakonom.

Trenutno su 279 lica upisana u Registar, kažu iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Kako dodaju, registar sadrži ime i prezime osuđenog, matični broj osuđenog, adresu prebivališta osuđenog, podatke o zaposlenju osuđenog, podatke od značaja za fizičko prepoznavanje osuđenog (urođene znake, tetovaže) i njegove fotografije, podatke o krivičnom delu i kazni na koju je osuđen, podatke o pravnim posledicama osude, podatke o sprovođenju posebnih mera propisanih zakonom, kao i DNK profil osuđenog.

Podaci iz posebne evidencije vode se trajno i ne mogu se brisati, dodaju.

"Marijin zakon" kolokvijalno je poneo ime po devojčici Marije Jovanović iz Ledinaca kod Novog Sada koju je silovao i ubio komšija 26. juna 2010. godine.

Njen otac Slobodan Jovanović smatra da bi registar pedofila trebalo da bude javan.

- U Srbiji su javno dostupne informacije o prezaduženim građanima, a registar pedofila nije javan. Veliki broj koji se nalazi u registru su povratnici, te smatram da bi registar trebalo biti javan. Važno je informisanje ljudi o njima i objavljivanje registra smatram prevencijom zločina - kaže Slobodan Jovanović.

Prema rečima Slobodana Jovanovića, većina pedofila koji se nalaze u registru su povratnici i zato on treba da bude javan

S druge strane, Vanja Macanović iz AŽC kaže da "Autonomni ženski centar ne smatra da registar treba da bude javan, i smatra da je rešenje koje sada postoji adekvatno u smislu da sve institucije, ustanove, organizacije i drugi koji rade direktno sa decom imaju legitiman osnov da traže od Uprave informaciju o tome da li se lice koje planiraju da zaposle nalazi na evidenciji učinilaca ovih krivičnih dela".

Izvor: Vebsajt Blic, Miroslava Brkić, 08.11.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija