Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKONI O STRANCIMA I O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA: Neophodne izmene zakona kako bi se omogućilo izdavanje zajedničkih radnih dozvola za građane Severne Makedonije i Albanije


Dogovor Srbije, Severne Makedonije i Albanije, u delu koji se odnosi na zajedničke radne dozvole podrazumeva izmenu zakona. Konkretno Srbija mora da izmeni Zakon o zapošljavanju stranaca ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014, 113/2017, 50/2018 i 31/2019) i Zakon o strancima("Sl. glasnik RS", br. 24/2018 i 31/2019).

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević kaže da predstoji dugotrajan proces da se dogovoreno na sastanku u Ohridu minulog vikenda i realizuje.

Smatra da će taj posao biti lakši utoliko što u zemljama EU već postoji radna dozvola koja dobijena u bilo kojoj zemlji, važi i u svim državama članicama Unije.

"Želimo da to iskoristimo i da na neki način preslikamo i kod nas. Srbija teži da uđe u EU, i to će onda nama biti vrlo lako, da se samo prebacimo na sistem EU", rekao je Đorđević.

Najpre treba da se izmeni Zakon o zapošljavanju stranaca, koji je u nadležnosti njegovog resora, i Zakon o strancima, koji je u nadležnosti MUP-a.

Potom bi se, kaže Đorđević, krenulo u pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom o sklapanju neke vrste sporazuma koji bi definisao kako će se izdavati te radne dozvole koje će zvanično važiti i obuhvatati sve tri zemlje.

"Što se tiče našeg zakonodavstva, vrlo brzo ćemo da rešimo šta je to potrebno da promenimo, ali posle toga nam ostaje da vidimo kako ćemo to da sprovedemo, a da bude efikasno i da na neki način imamo sigurnost", rekao je Đorđević.

Đorđević kaže da se nalazimo u okolnostima nedostatka radne snage i kada Srbija nastoji da privuče dosta novih investicija.

"Svakako se otvara pitanje da li imamo dovoljno radne snage i svakako će ona biti potrebna. Želimo da budemo lideri u regionu. U takvim okolnostima je potrebno da otvaramo granice i da pružamo mogućnost da možda iz regiona dođu ljudi da rade u Srbiji", naveo je Đorđević.

Opredeljenje Srbije je da se izbori za nova radna mesta, a to je jedino, kaže, moguće obezbediti dolaskom velikih investicija koje će dati zamajac našoj privredi, ali i malim i srednjim preduzećima koja će pratiti te velike investicije.

Postupak za zapošljavanje stranaca vezan je za privremeni boravak i radne dozvole, a u skladu sa trenutnim zakonima definisani su i svi uslovi za zapošljavanje stranih državljana.

Jedan od uslova za zapošljavanje stranaca, koji se konkretno odnosi na izdavanje vize za duži boravak, počinje sa primenom od 1. januara 2020. godine.

Poslodavac, odnosno, kompanija koja želi da zaposli stranca imaće od 1. januara 2020. godine mogućnost da istovremeno pokrene postupak za izdavanje radne dozvole dok traje postupak odobrenja vize za duži boravak.

Postupak će moći da se pokrene iako je stranac i dalje u inostranstvu, a proces pribavljanja vize za duži boravak u toku.

To znači da će od 1. januara sledeće godine poslodavac koji želi da zaposli stranca moći da pokrene postupak za ishodovanje radne dozvole, iako on još uvek nije u Srbiji.

Postoji nekoliko načina da stranac dobije boravak u našoj zemlji, a jedan od njih je i ponuda za posao iz zemlje u koju aplicira.

Postupak za izdavanje radne dozvole vodi se pred Nacionalnom službom za zapošljavanje, a sve aktivnosti oko pribavljanja radne dozvole pokreće poslodavac.

U slučaju podnošenja zahteva za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje, Nacionalna služba je u obavezi da po prijavi potrebe za zapošljavanjem koju podnosi poslodavac, sprovede test tržišta rada.

Cilj je da se utvrdi da li ima drugih radnika sa potrebnim kvalifikacijama u našoj zemlji, a koje kompanija zahteva.

Zahtev za privremeni boravak po osnovu samozapošljavanja takođe je jedan od načina da stranac dobije radnu dozvolu, a ovo važi za strance koje žele da se samozaposle, odnosno otvore svoju firmu u našoj zemlji i da rade u njoj kao zaposleni.

Izvor: Vebsajt B92, 11.11.2019.
Naslov: Redakcija