Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA: Osim opasnih i štetnih materija, predmeta koji ugrožavaju zdravlje i život ljudi, narkotika, pornografskog materijala, Zakon zabranjuje slanje poštanskom pošiljkom i živih životinja, kao i proizvoda koji mogu da oštete druge pošiljke. Novac, hartije od vrednosti i vredan nakit dozvoljeno je slati samo u vrednosnim pošiljkama. Kazna za pošiljaoca koji preda za slanje nešto sa liste zabranjenih stvari je - 20.000 dinara


Nema više anonimnog slanja paketa! Pre nego što predamo svoju pošiljku za slanje, moraćemo poštanskom radniku da pokažemo ličnu kartu, ali i omogućimo mu uvid u stvari koje šaljemo. Ove novine donosi novi Zakon o poštanskim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 77/2019 - dalje: Zakon), koji je upravo stupio na snagu. Njime će se, kako je predviđeno, bolje kontrolisati tokovi novca, ali i lakše otkrivati oni koji poštanske pošiljke koriste za šverc, poput akcizne robe.

Najveći problem u praksi do sada primećen je kod takozvanih otkupnih pošiljaka. Kod njih primalac, prilikom podizanja paketa, mora da plati određeni novčani iznos, koji se vraća pošiljaocu. Tu se, prema navodima iz obrazloženja Zakona, "stvara mogućnost odvijanja nedozvoljene trgovine kroz tokove poštanskog saobraćaja". Zato će sada lična karta morati da se daje na uvid i kod slanja i kod podizanja vrednosnih i otkupnih pošiljaka, kao i kod uručenja novčanog iznosa.

Broj obavljenih poštanskih usluga u Srbiji raste oko jedan odsto već drugu godinu zaredom. Poštanska delatnost je 2018. godine, prema podacima regulatorne agencije RATEL, ostvarila prihod od poštanskih pošiljaka od oko 20 milijardi dinara, što je više od 166 miliona evra.

- Broj poštanskih operatora je promenljiva kategorija, neki započinju rad, dok pojedini postojeći operatori prestaju s radom. Trenutno ih ima 57 - ističu u RATEL.

U proseku, u 2018. godini uručena je 131 poštanska pošiljka po domaćinstvu, odnosno 45 pošiljaka po stanovniku. Na nivou države to je približno 325 miliona pošiljaka.

Najveći broj, 289,5 miliona pošiljaka, odnosi se na univerzalne poštanske usluge. Tu spadaju pisma, poštanske uputnice, paketi do 10 kilograma u zemlji, slanje paketa iste težine u svet, ali i prijem iz inostranstva paketa do 20 kilograma. Ove usluge su ekskluzivno pravo javnog poštanskog operatora, odnosno JP "Pošte Srbije".

Preostalih 35 miliona usluga su komercijalne, gde spadaju ekspres pošiljke i kurirske usluge.

- U strukturi usluga operatora koji obavljaju komercijalne usluge najveće učešće je evidentirano kod unutrašnjih ekspres-usluga. One čine približno 98 odsto i u prihodu učestvuju sa 83 odsto - ističu u RATEL. - Prosečna cena ovih usluga opada i u 2018. godini cena je smanjena za četiri dinara i bila je oko 262 dinara.

Osim opasnih i štetnih materija, predmeta koji ugrožavaju zdravlje i život ljudi, narkotika, pornografskog materijala, Zakon zabranjuje slanje poštanskom pošiljkom i živih životinja, kao i proizvoda koji mogu da oštete druge pošiljke. Novac, hartije od vrednosti i vredan nakit dozvoljeno je slati samo u vrednosnim pošiljkama. Kazna za pošiljaoca koji preda za slanje nešto sa liste zabranjenih stvari je 20.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 11.11.2019.
Naslov: Redakcija