Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OMOGUĆENA ELEKTRONSKA PRIJAVA U CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA: Usluga elektronske prijave i odjave za korisnike socijalnog osiguranja bila je nedostupna od 29. oktobra ove godine zbog tehničkih problema


Elektronske prijave u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja ponovo moguće za građane putem portala CROSO.

Usluga elektronske prijave i odjave za korisnike socijalnog osiguranja bila je nedostupna od 29. oktobra ove godine zbog tehničkih problema.

"Rok za podnošenje prijava, odjava, promena, na obavezno socijalno osiguranje biće produžen u skladu sa vremenskim trajanjem nedostupnosti sistema Centralnog registra. Napominjemo da će se produženi rok sukcesivno skraćivati u narednom periodu", navodi se na portalu.

Prijave i odjave je sve vreme tokom rada na otklanjanju kvara bilo moguće obaviti fizički, na šalterima Fonda Penzijsko-invalidskog osiguranja, Fonda zdravstvenog osiguranja, kao i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Izvor: Vebsajt Novosti, 13.11.2018.
Naslov: Redakcija