Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O STEČAJU: U predlogu stoji da svi poverioci imaju pravo da zatraže i da od stečajnog upravnika blagovremeno dobiju sve informacije koje se odnose na stečajnog dužnika, na tok stečajnog postupka i na imovinu i upravljanje imovinom stečajnog dužnika


Poverioci preduzeća koja uđu u stečaj ubuduće će se više pitati o izboru stečajnog upravnika. To predviđa Predlog izmena i dopuna zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014, 113/2017 i 44/2018)koji je ušao u skupštinsku proceduru. Ovo će biti treće izmene ovog zakona u roku od godinu dana. Vlada predlaže korekcije u nadi da će obezbediti bolji plasman Srbije na "Duing biznis" listi sledeće godine.

Nova pravila, koja će važiti za buduće postupke, bi trebalo da obezbede da poverioci lako dolaze do podataka o stečajnom dužniku. U predlogu stoji da svi poverioci imaju pravo da zatraže i da od stečajnog upravnika blagovremeno dobiju sve informacije koje se odnose na stečajnog dužnika, na tok stečajnog postupka i na imovinu i upravljanje imovinom stečajnog dužnika.

"Shodno uočenim problemima u praksi, predložene su izmene u pogledu veće transparentnosti podataka u stečajnom postupku i razmene informacija između stečajnog upravnika i poverilaca, poboljšanje položaja svih poverilaca i definisanje jasnih kriterijuma na osnovu kojih se određuje visina predujma - navodi se u obrazloženju predloženog zakona. Problem koji treba rešiti je nepostojanje mogućnosti da na početku stečajnog postupka svi poverioci učestvuju u izboru stečajnog upravnika. Omogućava se svakom poveriocu da uz predlog za pokretanje stečajnog postupka podnese i predlog za imenovanje stečajnog upravnika."

Pokazalo se i da je problem što stečajni sudija po svom nahođenju određuje iznos predujma koji se uplaćuje prilikom podnošenja zahteva za pokretanje stečajnog postupka. Nepredvidivost ovih troškova, veruju nadležni, destimuliše poverioce da traže da im dužnik ode u stečaj. Predlog je da visina predujma zavisi od veličine preduzeća za koje se predlaže otvaranje stečajnog postupka.

"Prema važećim odredbama, visinu predujma određuje stečajni sudija na osnovu diskrecione ocene, koji, međutim, nema jasne smernice na osnovu kojih će odrediti visinu predujma u svakom konkretnom slučaju", stoji u obrazloženju. "Novina će biti i pravo svih stečajnih i razlučnih poverilaca, bez obzira na visinu potraživanja, da podnesu plan reorganizacije".

Mikropreduzeću, predlagač ne sme da plati više od 50.000 dinara na ime predujma. Ukoliko je reč o maloj firmi, maksimum je 200.000 dinara. Limit za srednja pravna lica je postavljen na 600.000 dinara. Ko namerava da u stečaj otera veliko preduzeće, mora da obezbedi do milion dinara na ime predujma.

Izvor: Vebsajt Novosti, 13.11.2018.
Naslov: Redakcija