Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O RADU I O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Planirana je izmena kaznenih odredaba kako bi Inspektorat rada efikasnije radio na suzbijanju sive ekonomije, kao i odredaba kojima će poslodavac biti u obavezi da odmah prijavi zaposlenog, a ne kao sada u roku od tri dana. Planirano je i donošenje seta zakona koji će regulisati iznajmljivanje radne snage, sezonske poslove i bolovanja


Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević najavio je izmene Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US - dalje: Zakon). Ministar Đorđević rekao je da Srbija želi da kreira budućnost i da će više ulagati u radnike i stvarati im bolje uslove za rad.

"Želimo da imamo jednu potpuno drugačiju modernu Srbiju, koja će moći da predvidi gde su joj tačno potrebni radnici i gde su neophodne investicije, a da sa tim budu upoznati i investitori koji dolaze u Srbiju, kao i oni koji već posluju ovde. Jedan od prioriteta Ministarstva, u čijoj je nadležnosti inspekcija rada, jeste da se u narednom periodu intenzivira borba protiv rada na crno. Smanjenje rada na crno omogućiće svima koji posluju ovde da budu konkurentniji, kako u Srbiji tako i u svetu", objasnio je Đorđević.

Ministar ističe da su srpski radnici marljivi i vredni i da investitori treba da im posvete više pažnje. Ipak i pored takve ocene najavljene izmene Zakona neće se odnositi na veća prava radnika, jer poslodavci u Srbiji, a i strani investitori, smatraju da su ona sada "taman" skrojena po meri, već će u prvom redu njima biti uvedene kaznene odredbe kako bi Inspektorat za rad efikasnije radio na suzbijanju sive ekonomije.

"Za sada se Zakon u širem obimu neće menjati. Izmene Zakona, pratiće i izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), koja će se sastojati u tome da će poslodavci morati da prijavljuju radnike odmah, a ne kao sada u roku od tri dana. Planirano je i donošenje seta zakona koji će regulisati iznajmljivanje radne snage, sezonske poslove i bolovanja", ukazao je Đorđević.

Socijalni partneri u socijalnom dijalogu – sindikati i poslodavci nisu upoznati sa najavljenom izmenom Zakona o radu, jer se slažu u izjavi da o tome još nije bilo reči na Socijalno-ekonomskom savetu Srbije, ali su spremni da iznesu svoje mišljenje kada budu videli predlog Radne grupe za izmenu. I jedni i drugi imaju primedbe na postojeći Zakon, ali smatraju da je o njima rano da govore, dok ne vide šta će država predložiti da se menja. Međutim, nesporno je za sve učesnike u socijalnom dijalogu da rad inspektora rada mora biti efikasniji i da to jeste način da se smanji siva ekonomija.

Tim pre, što je Vlada Republike Srbije usvojila akcioni plan borbe protiv sive ekonomije koji predviđa da se do 2020. godine udeo sivih tokova u privredi smanji za četiri odsto. Procenjuje se da je trenutno u sivim tokovima 30 odsto srpske privrede, a da vodeću ulogu u borbi protiv sive ekonomije ima objedinjeni inspekcijski nadzor, koji je u punoj primeni od aprila prošle godine.

Privrednici ocenjuju da ukidanje nelojalne konkurencije mora da bude težište na putu smanjenja sive ekonomije na zacrtanih 26 odsto. Sa 6.500 inspektora, u odnosu na broj stanovnika, Srbija je za trećinu ispod evropskih normi. Samim tim jasno je da ni kontrola svih registrovanih i neregistrovanih firmi ne može biti u potpunosti efikasna, ali je nesporno da je u proteklih nešto više od godinu dana kontrola znatno bolja i da je rezultirala brojnim radnim mestima koje su dobili radnici zatečeni u radu na crno. Od 250.000 kontrola, koliko je obavljeno od aprila prošle godine, 2,5 odsto odnosilo se na neregistrovane firme, čak i one koje rade u stanovima.

Prema rezultatima ankete među privrednicima koju je sprovela Privredna komora Srbije zapošljavanje radnika na crno – 20,75 odsto i prijavljivanje radnika na minimalnu zaradu – 16,46 odsto, najčešći su pojavni oblici sive ekonomije i nelojalne konkurencije.

U planu Inspektorata za rad, kao organa uprave u sastavu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za ovu godinu navedeno je suzbijanje rada na crno, smanjenje broja povreda radno-pravnih instituta iz oblasti radnih zakona, suzbijanje sive ekonomije prevođenjem neregistrovanih subjekata u legalne tokove i drugo...

Gotovo da nije bilo meseca tokom ove godine u kojem Inspektorat za rad nije saopštavao o broju otkrivenih radnika na crno u skoro svim delatnostima u Srbiji, ukazujući tako da postoje mnogo visokorizične delatnosti - od građevinarstva, hemijske industrije, poljoprivrede do usluga.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 11.11.2017.
Naslov: Redakcija