Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POSEBNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA: Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost" uputio Inicijativu za otpočinjanje pregovaračkog procesa za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora, jer važeći ističe 5. marta 2018. godine


Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost" uputio je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Inicijativu za otpočinjanje pregovaračkog procesa za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

U dopisu se podseća da važnost Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015) ističe 5. marta 2018. godine.

Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada zaposlenih u osnovnim školama, srednjim školama i domovima učenika kojima se sredstva za plate obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, postupak izmene i dopune Ugovora, kao i međusobni odnosi učesnika Ugovora.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US)

Član 246

Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća i javne službe zaključuju osnivač, odnosno organ koji on ovlasti, i reprezentativni sindikat.

Poseban kolektivni ugovor za teritoriju Republike za javna preduzeća i javne službe čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave može da zaključi Vlada i reprezentativni sindikat, ako postoji opravdani interes i u cilju obezbeđivanja jednakih uslova rada.

Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač javno preduzeće zaključuju osnivač javnog preduzeća, odnosno organ koji on ovlasti i reprezentativni sindikat.

Poseban kolektivni ugovor za lica koja samostalno obavljaju delatnost u oblasti umetnosti ili kulture (samostalni umetnici) zaključuju reprezentativno udruženje poslodavaca i reprezentativni sindikat.

Izvor: Vebsajt Granskih sindikata prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost", 10.11.2017.
Naslov: Redakcija