Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJU VANREDNIM SITUACIJAMA: Nacrt zakona utvrđuje nadležnosti u izradi procene rizika, procene ugroženosti i planova zaštite. Novina je i uvođenje plana smanjenja rizika, zatim identifikovanje zona neposrednog rizika, a predviđen je i registar rizika koji će voditi Sektor za vanredne situacije, na osnovu podataka svih ministarstava i jedinica lokalne samouprave


Javna rasprava o Nacrtu zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, koji je predstavio pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Republike Srbije, Predrag Marić, održana je 9. novembra 2017. godine u Kragujevcu.

"U proteklom periodu državu Srbiju nije ništa mimoišlo, od katastrofalnih poplava preko šumskih požara i zemlјotresa, kao i svih ostalih rizika kojima je Srbija podložna. Postojeći Zakon o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012) koji je na snazi od 2009. godine iznedrio je dobra rešenja, ali novim Zakonom želimo preventivu da stavimo u centar aktivnosti. Nacrt zakona u skladu je i sa procesom pristupanja Evropskoj uniji i otvaranju Poglavlja 27, čijim se usvajanjem realizuje 95 odsto sugestija i usklađuje sa normama i pravilima EU. Podsticaj za donošenje ovog zakona bila je i svetska konferencija u Sendaiju u Japanu na kojoj se državama članicama UN daju inputi kako da se organizuju i efikasnije rade na smanjenju rizika od katastrofa", rekao je Marić.

Na javnoj raspravi je rečeno da će Nacrt zakona utvrditi nadležnosti u izradi procene rizika, procene ugroženosti i planova zaštite, oblast u kojoj je do sada bilo najviše problema. Novina je i uvođenje plana smanjenja rizika, zatim identifikovanje zona neposrednog rizika, a predviđen je i registar rizika koji će voditi Sektor za vanredne situacije, na osnovu podataka svih ministarstava i jedinica lokalne samouprave.

U toku javne rasprave biće organizovana još tri okrugla stola i to u:

- Nišu, 14. novembra 2017. godine, od 11.00 do 13.00 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Niš, ul. Dobrička broj 2,

- Novom Sadu, 16. novembra 2017. godine, od 11.00 do 13.00 časova, u prostorijama Privredne komore Vojvodine, ul. Hajduk Veljkova 11,

- Beogradu, 29. novembra 2017. godine, od 11.00 do 13.00 časova, u prostorijama Kluba poslanika, ul. Tolstojeva br. 2.

Izvor: Vebsajt InfoKG, 09.11.2017.
Naslov: Redakcija