Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Predviđeno je formiranje registra nasilnika - Centralne evidencije o slučajevima nasilja u porodici, koja će se, u elektronskom obliku, voditi u Republičkom javnom tužilaštvu. Predviđeno je i koordinisanje rada i saradnja javnih tužilaštava, policije i centara za socijalni rad kroz zajedničko telo - Grupu za koordinaciju i saradnju


Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, o kome će poslanici raspravljati na narednoj sednici zakazanoj za 15. novembar 2016. godine, predviđa privremeno udaljenje nasilnika iz kuće i privremenu zabranu kontaktiranja i prilaska žrtvi nasilja.

Zakonskim predlogom je predviđeno i koordinisanje rada i saradnja javnih tužilaštava, policije i centara za socijalni rad kroz zajedničko telo - Grupu za koordinaciju i saradnju.

U obrazloženju je navedeno da je cilj zakona da se uredi organizacija i postupanje državnih organa i ustanova i time omogući delotvorno sprečavanje nasilja u porodici i brža, blagovremena i delotvorna zaštita i podrška žrtvama nasilja u porodici.

Suštinski, javna tužilaštva, policija i centri za socijalni rad, kao organi nadležni za suzbijanje nasilja, zajednički razmatraju svaki slučaj nasilja u porodici, piše u obrazloženju predloženog zakona.

Njihova saradnja ne treba da rezultira samo na pravilnom usmeravanju slučajeva nasilja ka krivičnom ili građanskom postupku, dakle ka represiji prema učiniocu nasilja, već mora da rezultira i zaštitom, ojačavanjem i osamostaljivanjem žrtve nasilja. O slučajevima nasilja u porodici vodiće se evidencije. Dužnost je to policijske uprave, osnovnog suda, osnovnog javnog tužilaštva i centra za socijalni rad.

Svrha evidencija je da nadležnim organima omogući pristup podacima značajnim za postupanje i donošenje odluka. Tako, evidencije su jedan od uslova uspešne procene rizika od neposredne opasnosti nasilja u porodici, predlaganja i produženja hitnih mera.

Centralna evidencija vodiće se u Republičkom javnom tužilaštvu.

Primena ovog zakona predviđena je od 1. juna 2017. godine.

Izvor: Vebsajt RTV, 11.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija