Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZRAĐEN NACRT ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA


Ministarstvo zdravlja (dalje: predlagač propisa) izradilo je Nacrt zakona o izmenama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (dalje: Nacrt zakona).

Nacrtom zakona menja se i dopunjuje jedan član, i to član Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama ("Sl. glasnik RS", br. 99/2010), koji uređuje nacionalnu referntnu laboratoriju za identifikaciju i ispitivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (dalje: referentna laboratorija). Naime, Nacrtom zakona predviđeno je da referentna laboratorija obavlja sledeće poslove:

1. vrši poslove ranog upozoravanja o prisustvu novih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i po hitnom postupku obaveštava nadležne organe Evropske unije i Republike Srbije;

2. uspostavlja jedinstvene kriterijume i metode za sprovođenje standarda za rad ovlašćenih laboratorija;

3. razvija metode analize u skladu s međunarodnim standardima iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje je dužna da potvrdi;

4. uspostavlja sistem kontrole kvaliteta za sopstvene potrebe, kao i za potrebe ovlašćenih laboratorija;

5. vrši usluge analize i superanalize;

6. vrši uporedne testove za ovlašćene laboratorije u cilju jedinstvene primene analitičkih metoda;

7. priprema nacionalne vodiče za uzorkovanje i rukovanje uzorcima;

8. priprema, primenjuje i prosleđuje referentne standarde za potrebe analiza;

9. sarađuje s nacionalnim laboratorijama drugih zemalja u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

10. razmenjuje informacije dobijene od nacionalnih laboratorija drugih zemalja s ovlašćenim laboratorijama u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

11. organizuje obuku lica zaposlenih u ovlašćenoj laboratoriji o praktičnoj primeni novih laboratorijskih metoda, kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

Kao bitnu izmenu, Nacrt zakona predvideo je da će se navedeni poslovi referentne laboratorije obavljati u organizacionoj jedinici službe Vlade koja je osnovana za borbu protiv droga. Prema Nacrtu zakona, referentna laboratorija može zaključiti ugovor sa drugim pravnim licem radi obavljanja pojedinih poslova.

Kao glavni razlog za predlaganje izmena važećeg zakona, predlagač propisa je u Obrazloženju Nacrta zakona naveo to što Institut za sudsku medicinu pri Medicinskom fakultetu u Beogradu, kao referentna laboratorija za identifikaciju i ispitivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u Republici Srbiji, od njenog osnivanja Rešenjem ministra zdravlja pa do danas nije izvršavala nijedan od poslova u skladu sa članom 20. Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama. Stoga je Nacrtom zakona predloženo da se status ove referentne laboratorije promeni, odnosno da bude sastavni deo Kancelarije za droge koju je osnovala Vlada Republike Srbije, i to, kako je predlagač propisa naveo, po zahtevu Evropske unije. U Obrazloženju Nacrta zakona navedeno je, takođe, i da je u okviru projektu Evrposke unije, Implementacija strategija za borbu protiv droga iz predpristupnih fondova IPA 2010, referenta laboratorija dobila opremu u vrednosti od 2 miliona evra, kao donaciju, ali da čak i sa tom veoma savremenom opremom, prema podacima Ministarstva zdravlja, nije izvršavala svoje zakonske obaveze. Konačno, predlagač propisa predlaže da se Nacrt zakona donese po hitnom postupku, ali u Obrazloženju nije jasno navedeno iz kojih razloga.

Izvor: Redakcija, 13.11.2014.