Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Doneta odluka o izboru sudija


Visoki savet sudstva na sednici održanoj 08. oktobra 2019. godine po oglasu objavljenom u "Sl. glasniku RS" br. 45/2019 od 21. juna 2019. godine i "Sl. glasniku RS" br. 48/2019 od 5. jula 2019. godine, doneo je Odluku o izboru sudija.

I

Odluku o izboru devet sudija u Viši sud u Beogradu:

1.Marina Brkić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,

2.Maja Cvetić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,

3.Lidija Pavlović, sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu,

4.Milenija Petričević, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,

5.Radun Bubanja, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,

6.Vladimir Miletić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,

7.Stojan Petrović, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,

8.Ksenija Marić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu,

9.Biljana Cvetković, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu.

II

Odluku o izboru četiri sudije u Viši sud u Novom Sadu:

1.Sanja Gojković Stolić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu,

2.Branka Stanković, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu,

3.Ivana Josifović, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu,

4.Nataša Vojnović, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu.

III

Odluku o izboru dve sudije u Viši sud u Nišu:

1.Ana Lukić Vidojković, sudija Osnovnog suda u Nišu,

2.Dragana Savić, sudija Osnovnog suda u Nišu.

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 08.10.2019.
Naslov: Redakcija