Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV: Ministarstvo finansija razmatra doradu Pravilnika


Ministarstvo finansija još nije donelo konačnu odluku o sadržaju nedavno donetog Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016 - dalje: Pravilnik). Još razmatraju da li će računovođe morati da evidentiraju PDV po svakom artiklu, odnosno za svaku olovku ili papir pojedinačno.

- Pravilnik koji će se primenjivati od 1. januara 2017. godine, ima za cilj da Poreskoj upravi obezbedi bolje sagledavanje poslovnih aktivnosti obveznika PDV, čime će se unaprediti efikasnost kontrola kao i naplate poreza - objašnjavaju u Ministarstvu. -

Naizgled potpuno nova evidencija o PDV, u najvećoj meri predstavlja raščlanjivanje podataka za koje i sada postoji obaveza vođenja evidencije. Pravilnik je donet tri meseca pre početka njegove primene, uz napomenu da će se pregled obračuna PDV podnositi tek uz poresku prijavu za prvi poreski period 2017. godine.

Računovođa Dragana Marić ističe da bi privrednici imali dodatni trošak ukoliko zaživi ovakav Pravilnik. Navodi da kada joj klijent donese račun u kome je kupovao stvari poput olovaka i papira do sredstava za higijenu, do sada se to knjižilo kao jedan račun i pripadajući PDV. Po novome, morala bi svaka stavka sa računa da se evidentira posebno.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. N., 13.10. 2016.
Naslov: Redakcija