Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI: POSLODAVAC NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO MOżE DA UPUTI SAMO ZAPOSLENE NA NEODREđENO VREME. PREDLOżENE ODREDBE NE PRIMENJUJU SE U SLUčAJU UPUćIVANJA ZAPOSLENOG NA SLUżBENI PUT U INOSTRANSTVO U SKLADU SA ZAKONOM, POD USLOVOM DA PERIOD BORAVKA U INOSTRANSTVU NE PRELAZI 30 DANA U KONTINUITETU, ODNOSNO 90 DANA UKUPNO SA PREKIDIMA U TOKU KALENDARSKE GODINE


U okviru Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2015. godini poslanici raspravljaju o Predlogu zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti.

Obrazlažući Predlog zakona ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podsetio je da je od 1998. godine od kada je donet Zakon o zaštiti građana Savezne Republike Jugoslavije na radu u inostranstvu ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) do danas veliki broj radnika iz Srbije odlazio da radi u inostranstvu.

Kako je naveo, problem je što se ne zna koliki je broj radnika koji odlaze na privremeni rad u inostranstvo, kao ni kroz koje tačno procedure prolaze kada odu tamo.

"Mi trenutno ne znamo ni pod kojim uslovima odlaze, ne znamo kako izgledaju ugovori o radu koje potpisuju, njegova prava i obaveze i šta se dešava kad pređu granicu", precizirao je ministar.

Predlogom zakona, navodi ministar, predviđena je mogućnost da se ustanovi ko upućuje radnika i kome je on upućen na rad. Radnike u inostranstvo ubuduće će moći da šalje registrovano preduzeće koje ima odgovarajuće licence, ali i poslodavcima će biti lakše, jer će papirologija biti smanjena.

Novim zakonom, dodaje ministar, neće moći da se kontroliše stanje na samom gradilištu, jer se to može učiniti samo kroz bilateralne sporazume.

"Sada ćemo moći da kontrolišemo onog ko je poslao radnika, kako se odnose prema njemu, da li se ugovorne obaveze koje su zaključene ovde u Srbiji poštuju, a kada budemo imali i bilateralne institute možemo da saznamo šta se tamo dešava", rekao je ministar ističući da Predlog zakona predviđa i kaznene odredbe.

Predlogom zakona posebno je uređena zaštita maloletnih lica, time što se zabranjuje upućivanje zaposlenih mlađih od 18 godina na rad u inostranstvo, osim kada je Zakonom drugačije određeno, a zabranjeno je i ustupanje zaposlenih stranom licu kog koga je upućeno na rad ili nekom drugom stranom licu.

Predlogom zakona je predviđeno da period upućivanja može da traje do 12 meseci sa mogućnošću produženja, ako Zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Predlog zakona, pored ostalog, previđa i da je poslodavac dužan da zaposlenom koga upućuje na privremeni rad u inostranstvo obezbedi zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, bezbednost i zdravlje na radu, smeštaj, ishranu i lokalni prevoz za dolazak i odlazak sa rada, zaradu i pripremu za upućivanje na privremeni rad.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 13.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija