Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 13. OKTOBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA KULTURU I INFORMISANJE I EKONOMSKOG KOKUSA - RAZMOTRENI AMANDMANI NA PREDLOG ZAKONA O ULAGANJIMA, DONETA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IZBOR TRI čLANA SAVETA REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE


16. sastanak Ekonomskog kokusa

13. oktobra 2015. godine održan je 16. sastanak Ekonomskog kokusa, na kom su članovi parlamentarne grupe razmatrali amandmane i moguće korekcije Predloga zakona o ulaganjima.

Sastanku su prisustvovale predstavnice Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) koje su detaljno razmotrile moguće korekcije članova Predloga zakona koji se tiču lokalnog ekonomskog razvoja, rešavanja sporova o ulaganjima i zaštite uloga. U razmatranju amandmana učestvovale su predstavnice NALED-a Jelena Bojović, Tatjana Volarev i Dragana Ilić i predstavnica Američke privredne komore, Amalija Pavić.

Na sastanku je dogovoreno da se održi još jedan sastanak sa Ministarstvom privrede i međunarodnim konsultantima, pre Treće sednice Narodne skupštine Republike Srbije koja je zakazana za 20. oktobar 2015. godine, a na čijem dnevnom redu će se naći Predlog zakon o ulaganjima.

Usaglašeni amandmani biće podneti kao zajednički doprinos članova Ekonomskog kokusa u cilju poboljšanja postojećeg Predloga zakona o ulaganju.

Pored NALED –a, na sastanku Ekonomskog kokusa prisustvovali su predstavnici Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) u Srbiji, novi članovi Privredne komore malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i narodni poslanici.

31. sednica Odbora za kulturu i informisanje

Na sednici Odbora za kulturu i informisanje održanoj 13. oktobra 2015. godine, članovi Odbora doneli su Odluku o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor tri člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije.

U skladu sa Zakonom o elektronskim medijima("Sl. glasnik RS", br. 83/2014) članovi Odbora utvrdili su da pravo na predlaganje kandidata za članove Saveta Regulatora imaju udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece, ako su registrovana najmanje tri godine pre dana raspisivanja javnog poziva, a imaju najmanje tri realizovana projekta u ovoj oblasti u poslednje tri godine, nadležni odbor Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, crkve i verske zajednice koji zajedničkim dogovorom, Odboru za kulturu i informisanje dostavljaju obrazložen predlog po najviše dva kandidata za člana Saveta Regulatora.

Pod tačkom razno, članica Odbora Dušica Stojković pozvala je članove Odbora da daju podršku i uzmu učešće u događajima koji će biti organizovani tokom manifestacije Nedelja parlamentarizma, koja se u Srbiji održava prvi put od 19. do 25. oktobra 2015. godine.

U nastavku sednice, član Odbora Milorad Cvetanović istakao je da je značajno da Odbor za kulturu i informisanje organizuje sednicu na kojoj će se razmatrati aktuelna situacija po pitanju zahteva Prištine za prijem u Unesko.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 13.10.2015.