Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI KOJI REGULIŠU OBLAST ZAŠTITE KONKURENCIJE U SRBIJI USKLAĐENI SU SA PRAVILIMA EU


Propisi koji regulišu oblast zaštite konkurencije u Srbiji usklađeni su sa pravilima EU, ali je potrebna bolja primena tih pravila u praksi. Po tim propisima, Srbija je već sastavni deo Evrope, rekla je državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Vesna Kovač, istakavši da značajno prednjačimo u toj oblasti u odnosu na ostale.

Srbija je dodatno ojačala i usaglasila ovu oblast sa EU, izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 95/2013)2013. godine, kada je ojačan istražni kapacitet Komisije za zaštitu konkurencije i definisan dominantan položaj na tržištu, rekla je Kovač i dodala da je pravni okvir za tu oblast zaokružen.

Ona je, međutim, ukazala da država treba da stvori uslove za integraciju tržišnih aktivnosti i razvoj tržišne kontrole, koja je neophodna da bi investitorima ulili poverenje da se na našem tržištu igra fer tržišna utakmica sa nepristrasnim sudijama i ne, na štetu bilo koga od tržišnih igrača.

Politika konkurencije znači zaštitu tržišta, a ne bilo koga od učesnika na tržištu, rekao je Dušan Protić, programski menadžer za unutrašnje tržište Centra za evropske politike (CEP), predstavljajući u Narodnoj skupštini Republike Srbije nacrt studije "Politika zaštite konkurencije u Srbiji - u čemu je problem?"

On je ponovio da je i tokom procesa skrininga te oblasti istaknuto da je sektor konkurentnosti jedan od pravno najbolje usklađenih sa EU.

Potrebna je, međutim, kako je istakao, bolja i obimnija primena tih pravila u praksi i jačanje saradnje sa izvršnim organima.

On je ukazao da je takođe neophodno graditi određenu privrednu i društvenu klimu u kojoj može da uspe politika konkurentnosti i razvijati kulturu stručnog dijaloga u toj oblasti.

Politika konkurencije, kako je istaknuto, predstavlja jednu od ključnih oblasti za evropske integracije Srbije, u kojoj se prožimaju elementi svih kriterijuma za prijem u EU, kao što su jačanje mehanizama tržišne ekonomije, sposobnosti učesnika na tržištu da se nose sa konkurentskim pritiskom i usvajanje pravnih tekovina EU. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 13.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija