Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: PREDVIđENO JE DA NADZOR I KONTROLU RADA NOTARA UPOREDO SPROVODE MINISTARSTVO PRAVDE I KOMORA JAVNIH BELEżNIKA I TO DVA PUTA GODIšNJE


Pečat javnih beležnika za proteklih godinu dana stavljen je na hiljade dokumenata. Najliberalniji Zakon o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015 - dalje: Zakon), kako ga je ministar pravde, Nikola Selaković, nazvao, nije dao dobre rezultate u kontroli rada beležnika, zbog čega najavljuje njegove izmene, kako bi rad beležnika kontrolisalo i resorno ministarstvo.

Rad javnih beležnika u Srbiji nije ažurno kontrolisan. Prijave protiv notara su podnošene, ali nijedan postupak nije okončan.

Disciplinska komisija Javnobeležničke komore vodi tri postupka protiv notara, od čega dva na inicijativu Ministarstva pravde, ali bez odluke. U Javnobeležničkoj komori prihvataju kritike, navodeći da će do kraja 2015. godine svi beležnici biti prekontrolisani. Komora treba da formira komisiju koja će sprovoditi kontrolu i osmisli način kontrolisanja. Za to vreme Komora ima disciplinskog tužioca, koji je proveravao prijave građana, ali epiloga nema.

Važeći Zakon je već menjan početkom 2015. godine jer su advokati četiri meseca protestovali zbog nadležnosti koje su bile dodeljene notarima. Nacrt novih izmena i dopuna zakona advokatske komore su već dobile.

Nacrt predviđa da i Ministarstvo i Komora javnih beležnika uporedo sprovode kontrole rada notara, a koje bi bile obavezne dva puta godišnje. 

Izvor: Vebsajt B92, 12.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija