Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: UKOLIKO SE FUNKCIONER NAđE U SITUACIJI DA DONOSI NEKU ODLUKU U SLUčAJU KOJI SE ODNOSI NA čLANOVE NJEGOVE PORODICE ILI DRUGIH POVEZANIH OSOBA, ON MORA AUTOMATSKI DA SE IZUZME


Ukoliko se funkcioner nađe u situaciji da donosi neku odluku u slučaju koji se odnosi na članove njegove porodice ili drugih povezanih osoba, on mora automatski da se izuzme.

Za ovo rešenje, koje bi bilo ugrađeno u novi Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US - dalje: Zakon), zalaže se Agencija za borbu protiv korupcije koja već godinama pokušava da "preseče" praksu da funkcioner svoj položaj koristi i da bi pomogao članovima familije.

Za sve one koji su na razne načine pokušali da izigraju važeće propise i upali u sukob interesa, kazni skoro i da nema. Agencija u ovom trenutku može samo da preporuči nadležnim institucijama da smene "grešnog" funkcionera i nema drugih mehanizama za kažnjavanje. A, za nešto više od godinu dana bilo je 133 onih za koje se sumnjalo da su prekršili Zakon.

Predsednik Odbora Agencije, Zoran Stojiljković, kaže da bi uvođenje principa izuzeća sigurno uvelo red. On objašnjava i da bi, istovremeno, zakonom trebalo propisati da niko u Srbiji ne sme da obavlja više od jedne funkcije, osim ukoliko to nekim drugim zakonom nije određeno.

U tom slučaju više ne bi bilo potrebe da se proverava da li je neko nagomilao funkcije, pa samim tim ne bi bilo ni sukoba interesa. Naravno, preduslov je i da postoji dobra koordinacija među institucijama, kao i spisak isplata iz državne kase, navodi Stojiljković.

Direktor "Transparentnosti Srbija", Nemanja Nenadić, kaže da je najmanje što može da se uradi da se u novom zakonu predvidi obaveza da posle preporuka nezavisne institucije, razrešenje funckionera bude obavezna tačka dnevnog reda Parlamenta.

- Na tu sednicu treba da se pozovu i predstavnici Agencije koji bi obrazložili svoj stav. Tako bi se barem organizovala debata na kojoj bi se čule dve strane - navodi Nenadić.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. M. S. - S. S. R., 12.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija