Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTAVA PRAVDE I JAVNOBELEŽNIČKIH KOMORA SRBIJE I NEMAČKE KOJI IMA ZA CILJ DA UNAPREDI POLOŽAJ JAVNOG BELEŽNIŠTVA


Ministar pravde u Vladi Republike Srbije, Nela Kuburović, potpisala je u Berlinu Protokol o saradnji između ministarstava pravde i javnobeležničkih komora Srbije i Nemačke, koji će unaprediti položaj javnog beležništva.

Kuburović je tom prilikom objasnila da će se pomenutim dokumentom unaprediti rad javnih beležnika kako u Srbiji, tako i u Nemačkoj, pre svega jačanjem digitalizacije koja će olakšati i ubrzati postupke upisa svojine u katastar.

Ona je naglasila da su se i kolege iz Nemačke složile sa tim da je javno beležništvo za četiri godine postojanja u Srbiji izuzetno napredovalo, pre svega, uspostavljanjem reda kada je reč o prometu nepokretnosti.

“Izuzetno smo ponosni na to što je Ministarstvo imalo mogućnost da formira Registar prometa nepokretnosti i time spreči zloupotrebe koje su postojale u prethodnom periodu, kao što je dvostruka prodaja nepokretnosti, koja, zahvaljujući radu javnih beležnika, danas više ne postoji”, podvukla je Kuburović.

Takođe, kako je dodala, i dalje se kontinuirano radi na razvoju Pravosudnog informacionog sistema, što omogućava povezivanje javnih beležnika sa katastrom, kao i elektronsku dostavu svih dokumenata neophodnih za proces upisivanja svojine na nepokretnostima.

Prema njenim rečima, javni beležnici prilikom overe Ugovora o prometu nepokretnosti istovremeno dostavljaju sve zapise katastru i samim tim ubrzavaju proces upisa javne svojine.

Kuburović je, kada je reč o vladavini prava u Srbiji, istakla da i Nemačka upravo insistira na tome da se skrate sve administrativne procedure koje su neophodne za vlasništvo, odnosno uspostavljanje vlasništva nad nepokretnostima.

Ona je podvukla da je saradnja Nemačke i Srbije kontinuirana, i još jednom iskazala zahvalnost na velikoj podršci koju je Srbija imala od Nemačke prilikom uspostavljanja javnobeležničkog sistema u našoj zemlji.

Predsednik Nemačke komore notara, Jens Borman, naglasio je da je danas veoma važan dan za saradnju između dve zemlje, kao i između nemačkog i srpskog javnobeležničkog sistema, odnosno za unapređenje dalje saradnje u oblasti pravosuđa uopšte.

Dobro funkcionisanje javnobeležničkog sistema preduslov je i za dobro funkcionisanje same privrede, objasnio je on i dodao da je važno da postoji funkcionalan katastarski sistem, kao i funkcionalno pravno savetovanje od strane javnih beležnika, što je i za Nemačku i za Srbiju jedan od ključnih faktora za ekonomski razvoj.

Takođe, Borman je ukazao na to da je neophodno da se svi uhvate u koštac sa razvojem novih tehnologija, digitalizacijom svih procesa, uvođenjem elektronskih katastara i elektronskog prenosa podataka od javnih beležnika u katastarsku službu.

U ovoj oblasti, kako je naveo, možemo mnogo da naučimo jedni od drugih, da zajednički razvijamo tehnička i tehnološka rešenja, ali takva rešenja koja moraju, s jedne strane, da budu bezbedna i sigurna, a s druge strane i funkcionalna.

Prema njegovoj oceni, samo se na taj način može obezbediti pravna sigurnost koja je važan preduslov i za jačanje investicija i za privredni rast.

Predsednik Javnobeležničke komore Srbije, Srbislav Cvejić, rekao je da se, tokom razgovora sa predstavnicima Nemačke komore notara, složio sa tim da postoji dosta sličnosti u radu javnih beležnika u Srbiji i u Nemačkoj, ali i slični problemi koji prate rad ove dve komore.

Na sastanku je ocenjeno da od sveobuhvatnih ažurnih i pouzdanih registara zavisi i sam rad javnih beležnika, preneo je on i izrazio uverenje da će potpisani protokol u narednom periodu omogućiti zakonske i tehničke pretpostavke u cilju direktnog pristupa registrima, prenosu podataka između javnih beležnika i registara.

Na taj način će se, kako je objasnio, podići pravna sigurnost građana, a samim tim i bolji kvalitet u radu javnih beležnika.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 13.09.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija