Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA EDUKACIJA "PROPISI U OBLASTI ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH PROIZVODA PREPREKE I IZAZOVI"


Na edukaciji "Propisi u oblasti zdravstvene ispravnosti dijetetskih proizvoda prepreke i izazovi" koju su organizovale Grupacija proizvođača, uvoznika i distributera dijetetskih suplemenata i Grupacija proizvođača dijetetskih namirnica i dečije hrane, bilo je 145 učesnika iz 70 kompanija. Izlaganja su u fokusu imala primenu novih propisa u oblasti zdravstvene ispravnosti dijetetskih proizvoda.

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu i Farmaceutski fakultet Univerziteta privredne akademije u Novom Sadu, ovlašćeni su za davanje stručnog mišljenja i kategorizacije dijetetskog proizvoda, na osnovu čega ovlašćeni instituti i zavodi za zaštitu zdravlja ili Institut za higijenu VMA rade analize zdravstvene ispravnosti, a na osnovu te i druge predviđene dokumentacije, obavlja se upis dijetetskog proizvoda u bazu podataka u Ministarstvu zdravlja.

Notifikacioni broj i datum upisa u bazu Ministarstva zdravlja moraju da budu istaknuti na deklaraciji svakog dijetetskog proizvoda u prometu.

Na taj način realizuju se osnovna načela bezbednosti hrane definisana Zakonom o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009), kao što su načela analize rizika, predostrožnosti, zaštite interesa potrošača i transparentnosti. Osim toga, upisom dijetetskih proizvoda u bazu podataka ministarstva stvara se osnov za funkcionisanje sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja u slučaju da dijetetski proizvod predstavlja direktan ili indirektan rizik po zdravlje.

Prvi sastanak sa temom primene propisa u oblasti zdravstvene ispravnosti dijetetskih proizvoda održan je sredinom novembra 2017. u Privrednoj komori Srbije, na kome su učestvovali profesori: Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta privredne akademije u Novom Sadu, predstavnici Ministarstva zdravlja, i članice naše Grupacije proizvođača, uvoznika i distributera dijetetskih suplemenata.

Na tom sastanku su izneti problemi, koji su se uglavnom odnosili na dužinu i razlike u postupanju kroz proces kategorizacije i izdavanja teksta odobrene deklaracije od strane farmaceutskih fakulteta kao i na postupak vraćanja predmeta od strane ovlašćenih instituta na prethodnu instancu, farmaceutskim fakultetima, u cilju otklanjanja neusaglašenosti teksta deklaracija.

Kako bi se otvorena pitanja rešavala na najbolji mogući način, neophodno je bilo da se u rešavanje uključe sve strane čija mišljenja i analize prethode upisu u registar dijetetskih proizvoda i na inicijativu PKS Ministarstvo zdravlja je obrazovalo Radnu grupu za rešavanje neusaglašenosti u postupku sprovođenja Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda u čijem sastavu su predstavnici: Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta privredne akademije u Novom Sadu, IZJZ Srbije, IZJZ Vojvodine, IZJZ Niš, IZJZ Kragujevac, GZZJZ Beograd, VMA - Institut za higijenu i predstavnici Grupacija PKS čije članice posluju u oblasti proizvodnje i prometa dijetetskih proizvoda.

Ubrzo su krenule i prve aktivnosti - oba fakulteta su kroz otvoren dijalog postigli određena tehnička i stručna unapređenja svojih postupaka. Jedna od najznačajnije aktivnosti je definisanje negativne liste supstanci, gde su pobrojane supstance koje se ne smeju naći (uopšte ili u određenoj dozi) u dijetetskim proizvodima. Lista je dostupna na sajtu PKS i periodično se ažurirati. Datum unosa poslednjih izmena je 25.5.2018. godine.

Instituti su sačinili listu uočenih problema koje je potrebno usaglasiti u cilju poboljšanja postupka sa predlozima za njihovo prevazilaženje.

Zajednički stav svih članova Radne grupe je da najviše problema generišu nedovoljno precizne zakonske odredbe i u iščekivanju novih propisa koji uređuju ovu oblast, u junu je započeto sa pripremom ovog edukativnog skupa.

U međuvremenu su objavljeni novi propisi te su sva današnja izlaganja bila u svetlu primene novih propisa.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 13.09.2018.
Naslov: Redakcija