Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA VOJVODINE: AKADEMIJA KOMORE ORGANIZUJE OBUKU ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA PRAVOSUDNI ISPIT. ROK ZA PRIJAVU KANDIDATA JE 30. SEPTEMBAR 2016. GODINE


Na osnovu člana 137. i člana 138. tačka 1. Statuta Advokatske komore Vojvodine ("Sl. list AP Vojvodine", br. 36/2012, 23/2013 i 52/2015), Akademija Advokatske komore Vojvodine objavljuje poziv za upis na seminar obuke advokatskih pripravnika upisanih u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine za pravosudni ispit.

Nastavu i vežbe držaće predavači i mentori Akademije prema programu utvrđenom Zakonom o pravosudnom ispitu ("Sl. glasnik RS", br. 16/97) i Pravilnikom o programu pravosudnog ispita ("Sl. glasnik RS", br. 51/97), u skladu sa Planom i programom obuke za pravosudni ispit koji je donelo Veće predavača i sa rasporedom časova koji će utvrditi Dekan Akademije.

Rok za prijavu kandidata je 30. septembar 2016. godine.

Kandidati se prijavljuju isključivo elektronskim putem na adresu akvojvodine@gmail.com sa naznakom "za pripremu pravosudnog ispita".

Nakon formiranja grupe od 20-25 polaznika, biće određen datum početka obuke.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Vojvodine, 13.09.2016.
Naslov: Redakcija