Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O STANOVANJU: IZMENAMA ZAKONA PREDVIđA SE ROK OD DVE GODINE ZA UKLANJANJE KLIMA UREđAJA SA FASADA JAVNIH ZGRADA, ZGRADA POD ZAšTITOM DRżAVE, ODNOSNO KULTURNO-ISTORIJSKIH SPOMENIKA, KAO I OBAVEZA ODRżAVANJA FASADA KOJU ćE PROPISIVATI LOKALNA SAMOUPRAVA. SKUPšTINE STANARA BIćE U OBAVEZI DA IMAJU ZAKLJUčENE UGOVORE O ODRżAVANJU ZGRADA SA JKP "GRADSKO STAMBENO" ILI SA NEKOM PRIVATNOM KOMPANIJOM. UKOLIKO STANARI NE FORMIRAJU SKUPšTINE STANARA OPšTINE ćE POSTAVLJATI UPRAVITELJE


Gradonačelnik Beograda, Siniša Mali, najavio je da će se u narednih nekoliko nedelja pred Vladom Republike Srbije naći Nacrt zakona o stanovanju, na osnovu koga će gradske inspekcijske službe imati veće mogućnosti kontrole fasada i rada liftova u stambenim zgradama.

"Sada Grad nema zakonsko pravo da dira fasade koje pripadaju stanovima. Mi želimo veću mogućnost da gradska inspekcija utvrdi da je fasada sklona rušenju i da liftovi ne rade, nakon čega bi u njihovoj popravci Grad učestvovao sa 30 odsto, a vlasnici stanova sa 70 odsto", naveo je Mali.

Novi Zakon će omogućiti pomoć grada i u rekonstrukciji svih drugih zgrada.

Za objekte koji su u javnoj nameni, odnosno u vlasništvu lokalne samouprave, državne uprave, javnih i drugih preduzeća, kao i za zgrade pod zaštitom države, odnosno kulturno-istorijske spomenike:

  • važiće rok od dve godine da se uklone klima uređaji sa prednjih fasada koje gledaju na ulicu (klima uređaji će moći da se nalaze na terasama, zadnjim fasadama),
  • lokalna samouprava propisivaće rokove obaveze redovnog održavanja fasada.

Kada je reč o stambenim zgradama, stanari će imati rok od pet godina da uklone klima uređaje, a predviđa se mogućnost rešavanja pitanja fasada kroz zajednička ulaganja skupštine stanara i lokalne samouprave.

Zakon bi trebalo da omogući i bržu popravku liftova, rešiće se problem ravnih krovova.

Sve skupštine stanara da imaju zaključene ugovore o održavanju zgrada ili sa JKP "Gradsko stambeno" ili sa nekom privatnom kompanijom. Ukoliko stanari ne formiraju skupštine stanara opštine će postavljati upravitelje.

Izvor: Vebsajt Srbija Danas, Redakcija, 10.09.2015.